Ideje građana za BeoGrad – Pravo na BeoGrad

Ideje građana za BeoGrad – Pravo na BeoGrad

Godina realizacije:

2010.

Cilj i opis projekta:

a

Rezultati projekta:

a