CSOnnect – Institucionalni grant MIS

CSOnnect – Institucionalni grant MIS

Godina realizacije:

2017.

Cilj i opis projekta:

Institucionalni grant je imao za cilj jačanje rada MIS i partnerskih organizacija u izabranim oblastima životne sredine vezano za EU integracije i pregovaračko Poglavlje 27.

Rezultati projekta:

Formirano 5 informativno edukativnih centara „Eko kontakt tački“.

Pripremljen i štampan informativno edukativni material sa primerima prakse zemalja EU u oblasti zaštite prirode i horizontalnog zakonodavstva.

Unapređeni kapaciteti OCD i predstavnika institucija o Poglavlju 27, horizontalnom zakonodavstvu i zaštiti prirode.

Unapređena saradnja OCD-a i institucija vezano za proces pregovora za poglavlje 27 i poboljšana koordinacija i saradnja postojećih mreža OCD-a.

Mladi istraživači Srbije su, kroz proces strateškog planiranja, promocije u loklanim zajednicama i unapređenje komunikacije sa svojim aktivnistima i volonterima, pojačali strukturu i isplanirali okvir delovanja organizacije.

Povećano razumevanje rodne perspektive i uloge žena u reformama koje donosi primena EU acquisa.

Projekat je pomogao izradu i promociju izveštaja iz senke Koalicije 27.

Ojačana saradnja i uticaj OCD vezano za Poglavlje 27 .

Ciljna grupa:

Donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, građani i građanke, OCD.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Subotica, Novi Sad, Beograd, Gornji Milanovac i Niš.

Izvori finansiranja:

Regionalni centar za životnu sredinu kroz program CSOnnect (39.420,00 EUR)