CITES – promocija i monitoring

CITES – promocija i monitoring

Partneri na projektu:
Godina realizacije:

2011.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je bio jačanje primene CITES konevencije u Srbiji kroz monitoring ilegalne trgovine zaštićenih vrsta putem interneta i organizovanje promocije CITES.

Rezultati projekta:

Aktivnosti koje su realizovane tokom 2010. i 2011. godine u saradnji sa Radnom grupom za CITES mreže organizacija CEEWEB za biodiverzitet rezultirale su u: izrađenom izveštaju sa podacima koji su pronađeni tokom monitoringa, unapređenom saradnjom sa institucijama u Srbiji na primeni CITES konvencije, uspostavljenom sistemu saradnje NVO na monitoringu. Promotivne aktivnosti – izložba CITES vrsta i informativni lifleti o CITES konvenciji – su privukle veliku pažnju kako građana i građanki tako i medija. Izložba je organizovana u Beogradu, Zrenjaninu, Carskoj bari i Valjevu.

Ciljna grupa:

Građani i građanke Srbije, donosioci odluka na nacinalnom nivou

Lokacija obuhvaćena projektom:

Republika Srbija

Izvori finansiranja:

CEEweb za biodiverzitet (5.000,00 EUR)