BioNET pozicioni papir o Strategiji EU o biodiverzitetu i Poglavlju 27

BioNET pozicioni papir o Strategiji EU o biodiverzitetu i Poglavlju 27

Godina realizacije:

2018.

Cilj i opis projekta:

Cilj dokumenta je bio da se prezentuju stavovi mreže organizacije BioNET o stateškom okviru EU za zaštitu biodiverziteta, kao i da se ohrabri EU i nacionalne institucije da intenzivnije uključuje OCD iz regiona Zapadnog Balkana u procese donošenja odluka kao i u procesima primene politika i zakona.

Rezultati projekta:

Mladi istraživači Srbij su u aprilu 2018. godine prihvatili da koordinišu pripremu regionalnom pozicionog papira. Pozicioni papir je pripremljen u okviru BioNET mreže iz 7 zemalja. Fokus pozicionog papira je Strategija biodiverziteta EU 2020 kao i Poglavlje 27. Imajući u vidu da je projekat bio veoma kratak (svega mesec dana) ezultati koji su postignuti su veoma značajni:

– povećana je vidljivost organizacija koje se bave biodiverzitetom u regionu;

– pozivioni papir sadrži veoma jasne poruke koje i zahteve OCD koje su uticale na donosioce odluka kako na nacionalnom tako i na EU nivou;

– saradnja među članovima BioNET mreže je unapređena.

Ciljna grupa:

Ciljne grupe su Ministarstva koja su nadležna za zaštitu prirode u regionu, Evropska komicija – generalni direktorat za životnu sredinu, Evropski parlament, građani.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Albanija

Izvori finansiranja:

GIZ ORF Biodiverzitet (4.000,00 EUR)

Najnoviji članci iz kategorije: Zaštita životne sredine

MIS na prvom sastanku Radne grupe za izradu Strategije zaštite životne sredine Srbije
Izmenjeno:25 Jan 23

MIS na prvom sastanku Radne grupe za izradu Strategije zaštite životne sredine Srbije

Direktorka Mladih istraživača Srbije, Tanja Petrović, sa partnerima iz BOŠ-a i RERI-ja, učestvovala je na inicijalnom sastanku Radne grupe za izradu nacionalne Strategije zaštite životne sredine – „Zelena agenda za Srbiju.“ Sastanku je prisustvovalo više od 120 predstavnika relevantnih institucija, akademske zajednice i civilnog sektora, među kojima su i partneri na projektu VOLVOX – Snaga […]

Pročitaj više
Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politika zaštite životne sredine
Izmenjeno:11 Jan 22

Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politika zaštite životne sredine

Započinjemo novi, dvogodišnji projekat Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politika zaštite životne sredine koji finansira Evropska Unija. Kao projektni lider, u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu, tokom naredne dve godine bićemo angažovani na zagovaranju za donošenje ključnih strateških dokumenata u domenu […]

Pročitaj više
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – KONSULTANSKE USLUGE PSEA
Izmenjeno:25 Nov 21

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – KONSULTANSKE USLUGE PSEA

MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE UPUĆUJU POZIV ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA U KREIRANJU POLITIKA ZA PREVENCIJU I ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA   U periodu od 19.11.2021. do 03.12.2021. godine Mladi istraživači Srbije (MIS) će tražiti konsultanta/konsultantkinju za potrebe kreiranja Politika za prevenciju i zaštitu od zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja. Sredstva su obezbeđena projektom “EKO-SISTEM: program […]

Pročitaj više
Održan društveni dijalog resornih ministarstava i civilnog sektora o zaštiti prirode 
Izmenjeno:01 Oct 21

Održan društveni dijalog resornih ministarstava i civilnog sektora o zaštiti prirode 

“Unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu prirode” bilo je tema društvenog dijaloga koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo u petak 1. oktobra, na inicijativu i u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Beogradskom otvorenom školom, Svetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF) Adria i Centrom za istraživanje biodiverziteta. Tematski dijalog je održan […]

Pročitaj više