BioNET pozicioni papir o Strategiji EU o biodiverzitetu i Poglavlju 27

BioNET pozicioni papir o Strategiji EU o biodiverzitetu i Poglavlju 27

Godina realizacije:

2018.

Cilj i opis projekta:

Cilj dokumenta je bio da se prezentuju stavovi mreže organizacije BioNET o stateškom okviru EU za zaštitu biodiverziteta, kao i da se ohrabri EU i nacionalne institucije da intenzivnije uključuje OCD iz regiona Zapadnog Balkana u procese donošenja odluka kao i u procesima primene politika i zakona.

Rezultati projekta:

Mladi istraživači Srbij su u aprilu 2018. godine prihvatili da koordinišu pripremu regionalnom pozicionog papira. Pozicioni papir je pripremljen u okviru BioNET mreže iz 7 zemalja. Fokus pozicionog papira je Strategija biodiverziteta EU 2020 kao i Poglavlje 27. Imajući u vidu da je projekat bio veoma kratak (svega mesec dana) ezultati koji su postignuti su veoma značajni:

– povećana je vidljivost organizacija koje se bave biodiverzitetom u regionu;

– pozivioni papir sadrži veoma jasne poruke koje i zahteve OCD koje su uticale na donosioce odluka kako na nacionalnom tako i na EU nivou;

– saradnja među članovima BioNET mreže je unapređena.

Ciljna grupa:

Ciljne grupe su Ministarstva koja su nadležna za zaštitu prirode u regionu, Evropska komicija – generalni direktorat za životnu sredinu, Evropski parlament, građani.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Albanija

Izvori finansiranja:

GIZ ORF Biodiverzitet (4.000,00 EUR)

Najnoviji članci iz kategorije: Zaštita životne sredine

Održan društveni dijalog resornih ministarstava i civilnog sektora o zaštiti prirode 
Izmenjeno:01 Oct 21

Održan društveni dijalog resornih ministarstava i civilnog sektora o zaštiti prirode 

“Unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu prirode” bilo je tema društvenog dijaloga koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo u petak 1. oktobra, na inicijativu i u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Beogradskom otvorenom školom, Svetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF) Adria i Centrom za istraživanje biodiverziteta. Tematski dijalog je održan […]

Pročitaj više
Poziv neformalnim grupama za učešće u programu „Snažno zeleno“
Izmenjeno:08 Feb 21

Poziv neformalnim grupama za učešće u programu „Snažno zeleno“

Otvoren je drugi krug Programa podrške neformalnim grupama Snažno zeleno, koji se realizuje u okviru projekta Zeleni inkubator. U okviru Programa, neformalne grupe iz cele Srbije imaće priliku da sprovedu svoje ideje i projekte u delo i da tako naprave pozitivnu promenu u društvu. Ovaj program nastoji da finansijski pomogne različitim neformalnim grupama da se […]

Pročitaj više
Pobednici Dunavskog umetnika u Srbiji za 2020. godinu
Izmenjeno:17 Nov 20

Pobednici Dunavskog umetnika u Srbiji za 2020. godinu

Međunarodni konkurs „Dunavski umetnik“ je aktivnost Međunarodne komisije za sliv reke Dunav i Globalnog partnerstva za vode za Centralnu i Istočnu Evropu. Кonkurs cilja uzrast od 6-18 godina i sprovodi se u svih 14 zemalja na slivu Dunava od 2004. godine. Tema konkursa se menja svake sezone. Mladi su pozivani do sada da se: aktiviraju […]

Pročitaj više
Rezultati trećeg kruga konkursa “Snažno zeleno”
Izmenjeno:14 Oct 20

Rezultati trećeg kruga konkursa “Snažno zeleno”

Treći krug konkursa “Snažno zeleno“ uspešno je završen. Do 3. oktobra, stiglo je devet prijava, a odlukom petočlane komisije podržano je pet projekata budžetima u maksimalnom iznosu od 236.850 RSD po projektu. Lista podržanih projekata „Snažno zeleno“ nalazi se OVDE. Realizacija projekata počeće odmah nakon potpisivanja ugovora između predstavnika/predstavnica neformalnih grupa i Mladih istraživača Srbije. Akcije predviđene […]

Pročitaj više