Održana ceremonija potpisivanja ugovora i uvodni trening drugog ciklusa EKO-SISTEM podrške OCD

Održana ceremonija potpisivanja ugovora i uvodni trening drugog ciklusa EKO-SISTEM podrške OCD
Izmenjeno:21 Jul 22

Povodom početka drugog ciklusa EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine, u periodu od 11. do 13. jula u Zrenjaninu, održan je Uvodni trening i ceremonija potpisivanja ugovora između Mladih istraživača Srbije i 13 organizacija čiji su projekti podržani.

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovali su projektni timovi ispred podržanih 12 mreža, a ugovore je svečano uručila Tanja Petrović, izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije.

Uvodni trening, koji je usledio nakon ceremonije potpisivanja ugovora, održan je sa ciljem da se pred početak implementacije projektnih aktivnosti dodatno podignu kapaciteti organizacija civilnog društva da uspešno realizuju svoje projekte.

Prvog dana treninga, organizacije su predstavile projekte i promenu koju žele da postignu kroz svoje projekte. Ostatak dana projektni timovi su radili na mapiranju zajedničkih aktivnosti koje će dovesti do daljeg umrežavanja i stvaranja sinergije među organizacijama.

Drugi dan je bio posvećen glavnim elementima projektnog ciklusa koji se tiču uspešnog upravljanja projektima, kao i identifikovanju planiranih rodnih aktivnosti i mogućnosti za saradnju kada je u pitanju rodna komponenta podržanih projekata. Na kraju dana predstavnici mreža Zelena lista SrbijeZelena stolica i Pošumimo Vojvodinu govorili su o načinima upravljanja formalnim i neformalnim mrežama, kao i prednostima formiranja mreže, šta to može da donese članicama mreže, a šta se očekuje od članica u pogledu doprinosa mreži.

Trećeg dana akcenat je stavljen na monitoring politika životne sredine, kao aktivnosti koja je sastavni deo EKO-SISTEM programa pokrenuta sa ciljem da se podrže i ubrzaju reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera. Kraj ovog dana, a ujedno i uvodnog treninga ostavljen je za sesiju o sukobima u društvu, sprečavanju i borbi protiv korupcije u oblasti zaštite životne sredine.

Pored toga što je Uvodni trening poslužio kao priprema za sprovođenje projekata u ovom ciklusu, ujedno je bio i prilika da se organizacije civilnog društva povežu kroz zajedničke oblasti i teritoriju na kojoj realizuju svoje aktivnosti, i da na taj način ojačaju polje svog delovanja. Umrežavanje i podrška su se i izdvojili ne samo kao zaključci već i kao najjači utisci ovog treninga.

Svesni da je proces reformi u životnoj sredini ozbiljan i dugotrajan, a da se bez saradnje civilnog društva i institucija, uz stalan rad sa građanima, ne može unaprediti postojeće stanje, Mladi istraživači Srbije su uz podršku Švedske programom EKO-SISTEM obuhvatili sve one elemente koji su bitni da se ojačaju postojeći kapaciteti ali i nadograde znanja, veštine, politike i prakse saradnje.


Povezani članci

POČINJE DRUGI CIKLUS EKO-SISTEM PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
Izmenjeno:21 Jul 22

POČINJE DRUGI CIKLUS EKO-SISTEM PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

POČINJE DRUGI CIKLUS EKO-SISTEM PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA Nakon izuzetno uspešne prve faze programa EKO-SISTEM, u okviru koga smo podržali 13 projekata ispred 12 mreža koje se bave zaštitom životne sredine, od 1. jula krećemo sa drugim ciklusom podrške organizacija civilnog društva na području Srbije. Tokom prethodnog ciklusa 64 organizacije iz 31 opštine u Srbiji, intenzivno su učestvovale u izgradnji svojih […]

Pročitaj više
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – priprema i vođenje sesija tokom treninga
Izmenjeno:28 Jun 22

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – priprema i vođenje sesija tokom treninga

MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE UPUĆUJU POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA usluga pripreme i vođenja tematskih oblasti tokom Uvodnog treninga za organizacije podržane drugog ciklusa EKO-SISTEM programa pojednostavljeni postupak nabavke broj 9/2022   U periodu od 24.06.2022. do 08.07.2022. godine Mladi istraživači Srbije (MIS) će prikupljati ponude za pružanje usluge pripreme i vođenja tematskih oblasti tokom Uvodnog treninga […]

Pročitaj više