O MIS-u

MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE (MIS)

Mladi istraživači Srbije su jedinstvena, neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija, u koju se dobrovoljno uključuju mladi ljudi radi ostvarivanja zajedničkih interesovanja, ideja i ciljeva.
Mladi istraživači Srbije su izrasli iz istraživačkog pokreta koji je nastao 1969. godine u Valjevu. Godine 1976. osnovana je mreža istraživačkih organizacija (registrovana 1977. godine), koja je okupila veliki broj sekcija, klubova i društava različitog naučnog interesovanja.
Danas, Mladi istraživači Srbije predstavljaju organizaciju na nacionalnom nivou, koju čini nekoliko tematski različitih, a međusobno uvezanih sektora.

VIZIJA

Vizija nam je da budemo pokretačka snaga za sve kojima je cilj da naša planeta bude mirnije, zdravije i pravednije mesto.

MISIJA

je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima, doprinesu:
zaštiti i unapređivanju životne sredine, promovišući principe održivog razvoja,
stvaralaštvu i aktivnijem delovanju mladih,
razvoju volonterizma i promociji njegovih vrednosti.
Mladi istraživači Srbije broje više od 3000 članova, uglavnom mladih između 15 i 30 godina, pri čemu podstiču uključivanje u svoje programe mladih sa mentalnim ili fizičkim smetnjama u razvoju, kao i iz posebnog socijalnog konteksta.

MOTO

“MISLI VELIKO, učini bar malo – pokreni lavinu”
“THINK BIG, do little – start an avalanche.”

CILJEVI

Mladi istraživači Srbije rad sa mladima zasnivanju na sledećim ciljevima:
podizanje svesti o potrebi zaštite i očuvanju životne sredine kao izvorne vrednosti, u kontekstu održivog razvoja
pravovremeno obrazovanje i razvijanje životnih navika u skladu sa zdravom prirodom i u harmoniji sa socijalnom okolinom
promocija i razvoj volonterskog pokreta
promovisanje volonterskih radnih kampova kao vida doprinosa: rešavanju problema u lokalnoj zajednici, boljem razumevanju naroda i kultura, prijateljstvu i miru
razvijanje saradnje sa, po delatnosti, srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, a posebno u regionu JI Evrope
stvaranje uslova za poboljšanje položaja mladih i realizaciju omladinskih inicijativa, kao i zalaganje za adekvatnu verifikaciju i afirmaciju rezultata koje ostvaruju mladi
popularizacija naučno-istraživačkog rada i stvaralaštva među mladima.

O Volonterskom servisu Srbije (VSS)

Volonterski servis Srbije (VSS), servis za razmenu volontera, osnovan je 1990. godine u okviru Mladih istraživača Srbije (MIS). Cilj VSS-a je razvoj i promocija volontiranja, a dostiže ga kroz nekoliko svojih stalnih programa, u prožimajućoj vezi sa ostalim programima MIS-a:
• Međunarodna razmena volontera i koordinacija neformalne mreže kontakt tačaka u Srbiji;
• Organizovanje međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji;
• Evropski volonterski servis i dugoročno volontiranje;
• Razvoj infrastrukture, podsticajnog okruženja za volontiranje i umrežavanje relevantnih aktera u Srbiji i svetu, učešćem u radnim grupama, komisijama i članstvom u nacionalnim i međunarodnim mrežama.

Članstvo MIS-a u mrežama gde se VSS zalaže za razvoj i promociju volonterstva:
MIS je jedan od osnivača i članica KOMS-а, pridružena članica NAPOR-а i članica međunarodnih mreža:
Alliance of European Voluntary Service Organizations,
CCIVS – Coordinative Commitee of International Voluntary Service,
YEE – Youth and Environment Europe,
a partner je mreže SCI – Service Civil International u Srbiji.
MIS je jedan od osnivača regionalne mreže SEEYN – Mreža mladih Jugoistočne Evrope.

Registrovani su kao organizacija za mlade pri Ministarstvu omladine i sporta, a kao organizator volontiranja pri Ministrastvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Akreditovani su za primenu i unapređenje standarda programa omaldinskog rada kroz mrežu NAPOR. Programi i projekti MIS-a se ostvaruju posebno među mladima i za mlade.