Arhus centar Novi Beograd

Arhus centar Novi Beograd je uspostavljen novembra 2015. godine kao programska jedinica Mladih istraživača Srbije.

Misija Arhus centra Novi Beograd je da unapredi primenu Arhuske konvencije prvenstveno  u gradu Beogradu, ali i u celoj Srbiji. Arhus centar Novi Beograd ispunjava ovu misiju tako što:
– predstavlja most između državnih i gradskih organa, civilnog društva, privrede i javnosti;
– promoviše uvođenje propisa i metoda usmerenih na omogućavanje pristupa informacijama, učešća javnosti i prava na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine;
– pomaže republičkim i gradskim organima da ispunjavaju obaveze i dužnosti navedene u Arhuskoj konvenciji;
– podstiče primenu Konvencije tako što razvija svest i unapređuje sposobnosti zainteresovanih strana;
– služi široj zajednici pružajući joj usluge iz svog polja delovanja.

Više informacija i pregled aktivnosti na sajtu Arhus centra Novi Beograd