Aktuelni

XCHANGE 2.0 međunarodna razmena kamp lidera

Godina realizacije:
2019.

“Zajedništvo”

Godina realizacije:
2019.

Jačanje primene Arhuske konvencije u Beogradu

Godina realizacije:
2018.

Povratak ibisa 2018

Godina realizacije:
2018.

Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON 2018

Godina realizacije:
2018.

ZELENI GLAS MLADIH U MEDIJIMA: inovacije i ekološki odgovorno ponašanje potrošača

Godina realizacije:
2018.

RAZMENA

Godina realizacije:
2017.

Institucionalni grant u okviru CSOnnect programa

Godina realizacije:
2018.

„BUILDPEACE”

Godina realizacije:
2018.