Реализовани

Јачање јавног дијалога

Година реализације:
2020.

Зелене одлуке

Година реализације:
2020.

Волонтери на мрежи-онлајн волонтирање

Година реализације:
2020.

Национални програм волонтирања „Млади су закон“ 2020

Година реализације:
2020.

XCHANGE 2.0 међународна размена камп лидера

Година реализације:
2019.

Дунавски уметник (2011-2019)

Година реализације:
2019.

Национални програм волонтирања младих – МЛАДИ СУ ЗАКОН 2019

Година реализације:
2019.

Волонтери за природу

Година реализације:
2019.

Дан Дунава 2019. године

Година реализације:
2019.

Парламент младих са слива реке Саве

Година реализације:
2019.

„BUILDPEACE“

Година реализације:
2019.

„Заједништво“

Година реализације:
2019.

Јачање примене Архуске конвенције у Београду

Година реализације:
2018.

Повратак ибиса 2018

Година реализације:
2018.

Национални програм волонтирања младих МЛАДИ СУ ЗАКОН 2018

Година реализације:
2018.

РУРИТАНИЈА – подстицај младих из руралних средина на међународну мобилност и развој дигиталних вештина

Година реализације:
2018.

РУРИТАНИЈА – подстицај младих из руралних средина на међународну мобилност и развој дигиталних вештина

Година реализације:
2017.

БиоНЕТ позициони папир о Стрaтегији ЕУ о биодиверзитету и Поглављу 27

Година реализације:
2018.

ЗЕЛЕНИ ГЛАС МЛАДИХ У МЕДИЈИМА: иновације и еколошки одговорно понашање потрошача

Година реализације:
2018.

Институционални грант у оквиру CSOnnect програма

Година реализације:
2018.

РАЗМЕНА

Година реализације:
2017.

Национални програм волонтирања младих МЛАДИ СУ ЗАКОН 2017

Година реализације:
2017.

EDUropa – Европа за разумевање различитости

Година реализације:
2017.

CSOnnect – институционални грант МИС

Година реализације:
2017.

Тинејџери: Активни грађани сутрашњице 3.0

Година реализације:
2017.

Сарадњом ка успешној оцени прихватљивости

Година реализације:
2017.

Подршка примени Архуске конвенције у Београду

Година реализације:
2017.

СЕКО животна средина и климатске промене

Година реализације:
2016.

Помешај и уклопи – Европска димензија националних волонтерских сервиса

Година реализације:
2016.

Национални програм волонтирања младих МЛАДИ СУ ЗАКОН

Година реализације:
2016.

Архус огледало

Година реализације:
2016.

Отворено о миграцијама

Година реализације:
2016.

Зелене стопе

Година реализације:
2016.

АЈВ – Моје искуство.

Година реализације:
2016.

Повратак ибиса

Година реализације:
2015.

Национални програм волонтирања младих 2015 – волонтерски кампови

Година реализације:
2015.

Значај еколошких видова саобраћаја – Бео би био бициклистички Београд

Година реализације:
2015.

Успостављање Архус центра Нови Београд

Година реализације:
2015.

Заинтересовани за одрживост заштићених подручја – 3ЗА

Година реализације:
2014.

Волонтирам да научим

Година реализације:
2014.

Еколошко образовање за одрживост

Година реализације:
2014.

ВЕК-волонтеризам, едукација, комуникација

Година реализације:
2014.

Као на разгледници – шта природи Србије доноси чланство у ЕУ

Година реализације:
2014.

Заинтересовани за одрживост заштићених подручја-укључити, повезати, ојачати

Година реализације:
2013.

Волонтери – активни и мобилни млади

Година реализације:
2013.

СЛОН У СОБИ! Приступити стварима на другачини начин може довести до нечег заиста изузетног!

Година реализације:
2013.

Учи, волонтирај, подели

Година реализације:
2013.

Промоција социо економских користи еколошке мреже Натура 2000

Година реализације:
2012.

Раме уз раме – друштво за све

Година реализације:
2012.

Започни сопствени пројекат

Година реализације:
2012.

Одрживи туризам за рурални развој

Година реализације:
2012.

БиоРегио Карпати

Година реализације:
2012.

Зелена иницијатива -Опланети се! Рециклирај

Година реализације:
2012.

CITES – промоција и мониторинг

Година реализације:
2011.

Буди херој! – Волонтерски социјални сервис

Година реализације:
2011.

Зашто је биодиверзитет битан? Одговори за децу и министре.

Година реализације:
2011.

Опланети се! Рециклирај

Година реализације:
2010.

Право на БеоГрад

Година реализације:
2010.

Иновирајте ваш живот: учините га одрживим

Година реализације:
2010.

Идеје грађана за БеоГрад – Право на БеоГрад!

Година реализације:
2010.

Припрема јавности Србије за учешће у заштити вода

Година реализације:
2010.

Партнерске акције за заштиту биодиверзитета западног Балкана

Година реализације:
2010.

Србија, Црна Гора и Натура 2000

Година реализације:
2010.