Значај еколошких видова саобраћаја – Бео би био бициклистички Београд

Значај еколошких видова саобраћаја – Бео би био бициклистички Београд

Година реализације:

2015.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био да се повећа активизам младих на територији града Београда у едукацији и промоцији еколошких видова саобраћаја.

Резултати пројекта:

Неки од најзначајнијих резултата кампање „Бео би био бициклистички Београд“, која је спроведе у оквиру пројекта, су: осмишњен је сет промотивно едукативних материјала за еколошке видове саобраћаја (информативни лифлети, разгледнице); преко 650 деце и младих учествовало у едукацији и мотивисани су за даље активности; унапређена су знања деце и младих о вези саобраћаја са заштитом животне средине и здравља људи; преко 20 активиста је оспособљено да се баве кампањама тако што су прошли обуке и стекли искуства током радионица у школама; унапређена је сарадња цивилног друштва и школа на територији Београда везано за еколошке видове саобраћаја; повећано је инетересовање за еколошке видове саобраћаја, веће коришћење бицикла као средства превоза.

Циљна група:

Циљна група пројекта су били деца и млади из Београда.

Локација обухваћена пројектом:

Београд

Извори финансирања:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (300.000,00 динара)