ЗЕЛЕНИ ГЛАС МЛАДИХ У МЕДИЈИМА: иновације и еколошки одговорно понашање потрошача

ЗЕЛЕНИ ГЛАС МЛАДИХ У МЕДИЈИМА: иновације и еколошки одговорно понашање потрошача

Година реализације:

2018.

Циљ и опис пројекта:

Међународни тренинг неформалног образовања
20-25.08.2018, Велики Гај (Србија)

Многе земље су усвајиле концепт одрживог животног стила и „зелених“ потрошача, међутим, недовољно пажње је усмерено на младе и њихову улогу у прихватању и промовисању овог концепта. Препознајемо да је зелена промоција начин да се промовише еколошки одговорно понашање међу младим људима, а нарочито промоција зелених иновација, које могу да подстакнуу нове зелене предузетничке идеје међу младима. Ово је само један од начина за смањење еколошког отиска.

Овај пројекат је настао са идејом да се појача утицај одговорног понашања кроз укрштање ефикасности зелене промоције и зелених иновација са гласом младих и новим технологијама.

Резултати пројекта:

Циљеви тренинга:

  • учење о основама концепта зеленог животног стила, кроз разумевање социјалне и еколошки одговорне производње и еко-налепница тих производа
  • представљање алата и метода за скретање пажње младима на значај ових параметара одрживости кроз медије
  • скретање пажње на значај укључивања младих у зелену промоцију и зелене иновације и на то да друштвене мреже, блогови и други медији комуникације међу младима могу у томе да помогну
  • подизање капацитета омладинских радника и лидера на то како да развију поруке које би допреле до циљне групе младих
  • представљање алата и метода за подстицање младих да деле своја интересовања и знања у вези са еколошким темама
  • размена примера добре праксе, умрежавање учесника и подела личног и организацијског искуства
Циљна група:

Омладински радници и лидери мотивисани жељом да подстакну активно учешће младих из својих организација за зелену промоцију и зелено предузетништво

Локација обухваћена пројектом:

Велики Гај, Србија

Извори финансирања:

Фондација Темпус (12,648 евра)

Најновији чланци из категорије: Еразмус плус

ПОЗИВ ЗА УЧЕСНИКЕ/ЦЕ И КООРДИНАТОРА/КУ: међународна омладинска тинејџерска размена у Француској, 6-26 августа 2018
Измењено:24 маја 18

ПОЗИВ ЗА УЧЕСНИКЕ/ЦЕ И КООРДИНАТОРА/КУ: међународна омладинска тинејџерска размена у Француској, 6-26 августа 2018

Отварамо конкурс за уцеснике на међународној омладинској размени „Metalocaux“ у Француској која је заказана за период 6-26.08.2018. (укључујући долазни и одлазни дан). Позив за заинтересоване учеснике и вођу групе је отворен до 30.05.2018. у 10 сати ујутру. Потребно је да знате енглески, да вас интересује тема. На размени ће бити 4 групе (4 учесника+1 лидер). […]

Прочитај више