Зелене стопе

Зелене стопе

Партнери на пројекту:

Покрет горана Војводине

Connecting people

БицикЛО

Друштво младих истраживача Бор

Интерактив

Група Кобре

Година реализације:

2016.

Циљ и опис пројекта:

Пројекат „Зелене стопе“ је имао за циљ повећање учешћа пешака, бициклиста и корисника јавног превоза у укупном саобраћају у изабраним градовима у Србији, као и повећање учешће грађана у доношењу одлука које су везане пре свега за квалитет живота и здрав живот у њиховом граду.

Резултати пројекта:

Резултати пројекта су:

– Унапређена инфраструктура за бициклисте и пешаке у изабраним градовима (поправљено и/или постављено 5 држача за бицикле у основним школама и испред испред институција за младе; поправљени и офарбани полигони за бициклисте у Бору, Крагујевцу и Новом Београду; маркирана стаза у Сремских Карловцима; репарирани бицикли у Панчеву и Београду).

– Створени услови за волонтерско ангажовање младих у решавање друштвених проблема (Одржане волонтерске акције у 8 градова са преко 300 учесника).

– Повећана информисаност грађана о одрживој урбаној мобилности и заштити животне средине (спроведено 8 уличних промотивно-иноформативних акција током Европске недеље мобилности, подељено преко 2000 лифлета, преко 500 лајкова на објаве на фејсбук страницама пројектних партнера, преко 5 медијских објава о догађајима).

– Промовисан начин коришћења бицикала и пешачења за ученике основних школа (одржано преко 20 радионица у основним школама на којима је учествовало преко 650 ученика трећег и четвртог разреда).

– Градови Србије активно учествовали у међународном догађају „Дан без аутомобила“ (одржане активности током Дана без аутомобила у 7 градова. Током акција у директном спровођењу активности али и у процесу информисања учествовало преко 5000 грађана).

– Унапређена сарадња различитих актера на промоцији еколошких видова транспорта (Успостављена сарадња са преко 20 основних школа, са локалним медијима, са организацијама које се баве младима, локалним самоуправама итд. Одржано преко 20 координативних састанака у градовима где су активности реализоване; размењене идеје и планови за будуће активности).

Циљна група:

грађани и грађанке у изабраним градовима

Локација обухваћена пројектом:

Пројекат је реализован је у Београду, Панчеву, Новом Саду –Сремским Карловцима, Крагујевцу, Бору, Лозници, Нишу, Рашкој и Новом Пазару.

Извори финансирања:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (1.200.000,00 динара)