Зелене одлуке

Зелене одлуке

Година реализације:

2020.

Циљ и опис пројекта:

Створити повољно окружење за учешће удружења грађана у примени закона из домена заштите животне средине.

Пројекат „Зелене одлуке“ ће бити усмерен на јачања оних елемената који су препознати као недовољни јаки у добром управљање животном средином а тичу се удружења грађана.

Активности:

Едукација удружења грађана о мониторингу законодавства и о учешћу у процесима доношења одлука.

Координација учешћа удружења грађана у процесима доношења одлука на локалном и националном нивоу.

Промоција постојећих механизама за учешће у процесима доношења одлука у области животне средине.

Развијање сета препорука за унапређење сарадње удружења грађана и институција.

Резултати пројекта:

На нивоу општег циља очекивани резултат је: Удружења грађана и институције схватају значај сарадње и подстичу је уз константно подизање капацитета и унапређење законског оквира.

1. Удружења грађана разумеју процес доношења одлука у области животне средине на локалном и националном нивоу.

2. Ојачана сарадња удружења грађана и народних посланика кроз механизам Зелена столица.

3. Повећано интересовање удружења грађана да учествују у процесима доношења одлука и у мониторингу спровођења законодавства.

4. Константно доступни едукативно информативни материјали о механизмима сарадње удружења грађана и институција као и о учешћу у процесима доношења одлука.

Циљна група:

Циљна група пројекта су удружења грађана која се баве заштитом животне средине.

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

Пројекат је суфинансирало Министарство заштите животне средине Републике Србије (592.000,00 динара)