Зелена иницијатива -Опланети се! Рециклирај

Зелена иницијатива -Опланети се! Рециклирај

Партнери на пројекту:
Година реализације:

2012.

Циљ и опис пројекта:

Неформална мрежа „Зелена листа Србије“ у сарадњи са Зеленом иницијативом крајем 2011. године наставила је националну кампању „Опланети се! Рециклирај“ са циљем повећања учешћа грађана и грађанки, рециклажних бизниса и локалних институција у области прикупљања рециклажних сировина.

Резултати пројекта:

Локалне акције реализоване су у 12 градова у Србији – Бачки Петровац, Нови Сад, Крушевац, Трстеник, Рашка, Горњи Милановац, Врање, Вучје, Пирот, Књажевац, Ниш, Бор и Пирот, на којима је промовисана примарна селекција отпада и рађено на повезивању рециклажних компанија и оператера и локалних еколошких удружења, локалних институција и грађана и грађанки. Током реализације акција прикупљено је 74 тона пластике, папира, електронског и електричног отпада који је отпремљен у рециклажна постројења.

Крајем јуна 2012. године вожен је еколошки бициклистички караван Опланети се!Рециклирај са 14 бициклиста и уметницима Циркосфере, који је за 5 дана прешао је 400 км, обишао неколико градова у Србији и поделио грађанима 3.000 кеса за разврставање отпада.

Одржана су и два Фестивала Опланети се!Рециклирај у Београду и Новом Саду, а биран је и најефектнији предмет од отпада у оквиру акције Опланети се! Оживи отпад.

Реализацију кампање обезбедио је Балкански фонд за локалне иницијативе (БЦИФ) у сарадњи са Институтом за одрживе заједнице (ИСЦ) и Младим истраживачима Србије.

Циљна група:

грађани и грађанке у 12 градова

Локација обухваћена пројектом:

Бачки Петровац, Нови Сад, Крушевац, Трстеник, Рашка, Горњи Милановац, Врање, Вучје, Пирот, Књажевац, Ниш, Бор и Пирот

Извори финансирања:

Америчка агенције за међународни развој (USAID) и амбасада Краљевине Холандије (59.775,00 USD)

Додатни подаци:

http://zelenainicijativa.rs/