Зашто је биодиверзитет битан? Одговори за децу и министре.

Зашто је биодиверзитет битан? Одговори за децу и министре.

Партнери на пројекту:

Еко центар

Година реализације:

2011.

Циљ и опис пројекта:

Општи циљ пројекта је био подизање свести јавности о значају биодиверзитета.

Резултати пројекта:

Пројекат је, кроз штампу и промоцију едукативног материјала, дао допринос  унапређењу система едукације за заштиту биодиверзитета; повезивањусвих актера у заштити природних ресурса; повећање медијске промоције заштите животне средине, са посебним нагласком на очување биодиверзитета;  активно укључивање младих у активности заштите биодиверзитета.

Брошура „Зашто је биодиверзитет важан?! Одговори за децу и министре“ је урађена у сарадњи са међународном мрежом Ceeweb за биодиверзитет.

Циљна група:

деца и млади на тероторији Београда

Локација обухваћена пројектом:

град Београд

Извори финансирања:

Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине (300.000,00 динара)