Заједнички за животну средину

Заједнички за животну средину

Партнери на пројекту:

Београдска отворена школа је пројектни лидер а партнери су: Млади истраживачи Србије, Америчкa привреднa коморa у Србији, удружење ЕNECА, Међународa унијa за заштиту природе (IUCN), Mеђународнa еколошкa организацијa Тhе Nature Conservancy (TNC).

Година реализације:

2022.

Циљ и опис пројекта:

Циљеви oвог петогодишњег пројекта који ће се спроводити од септембра 2022. до септембра 2027. године, односе се на подизање и јачање капацитета управљача заштићених подручја природе, унапређење одрживих механизама финансирања оваквих подручја и укључивање пословног сектора и грађана у теме очувања животне средине, заштите биодиверзитета и чистог ваздуха.

Резултати пројекта:
 • Унапређена пракса управљања заштићеним подручјима;
 • Развијени капацитети и компетенције релевантних актера заштите природе, укључујуцћи и управљаче заштићених подручја;
 • Омогућени одрживи механизми финансирања биодиверзитета;
 • Подржане иновације у иницијативама за развој еко-бизниса у окружењу заштићених подручја;
 • Повећана доступност информација о јавним политикама у области заштите животне средине;
Циљна група:

Релевантни актери заштите природе, укључујући управнике заштићених подручја, ОЦД, грађани, јавни сектор, приватни сектор, медији, државна управа

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

USAid ($ 5,000.000)

Додатни подаци:

Главне пројектне активности:

 • Анализа процеса управљања заштићеним подручјима;
 • Спровођење програма подизања и јачања капацитета главних актера заштите природе;
 • Анализа регулаторног оквира и механизама финансирања заштицћених подручја;
 • Укључивање пословног сектора у области заштите природе;
 • Праћење јавних политика и извештавања на националном нивоу из области заштите животне средине;
 • Експертска, менторска и финансијска подршка организацијама цивилног друштва, медијима и грађанима.