Заинтересовани за одрживост заштићених подручја – 3ЗА

Заинтересовани за одрживост заштићених подручја – 3ЗА

Партнери на пројекту:

Еко центар

Центар за иновативне активности

Година реализације:

2014.

Циљ и опис пројекта:

Сврха пројекта „Заинтересовани за одрживост заштићених подручја – 3ЗА“ је била да се шири концепт управљања (говерненце), базиран на владавини права, партиципативности, родно осетљивим политикама, иновативности и конструктивном дијалогу, буде постављен као стандард у заштићеним подручјима Србије до 2020. године.

Резултати пројекта:

Кроз укључивање заинтересованих страна из сектора заштите природе, пољопривреде, ловства и рибарства, низом активности и конструктивним дијалогом, пројекат је резултирао у:

– Успостављеном националном форуму кључних сектора за заштиту природе;

– Развијеном механизаму за консултације са локалним становништвом у заштићеним подручјима у вези закона, планских и програмских докумената;

– Направљеном моделу укључивања локалног становништва у волонтерске активности у пилот заштићеном подручју;

– Сету промотивно-едукативних материјала (серија ТВ емисија, разгледнице, брошура, онлине курсеви) о процесима доношења одлука и активностима везаних за заштиту природе различитих сектора.

– Групи “3ЗА – заговарачи за заштиту природе”, 25 лидерки и лидера промена у заштити природе.

Циљна група:

НВО, управљачи заштићених подручја, локално становништво

Локација обухваћена пројектом:

ЈП „Национални парк Ђердап“, ЈП „Палић Лудаш“, Специјлани резерват природе Увац

Извори финансирања:

РЕЦ канцеларија у Србији, кроз СЕНСЕ програм који је подржала СИДА (62.825,00 ЕУР)