Волонтери за природу

Волонтери за природу

Година реализације:

2019.

Циљ и опис пројекта:

Општи циљ пројекта je унапредити заштиту природе кроз сарадњу организација цивилног друштва и управљача уз активно учешће грађана.

Резултати пројекта:

Побољшана туристичка понуда подручја Клисура реке Градац.

Повећање присутности теме заштите природе у медијима.

Повећање нивоа знања и вештина преко 100 младих из области заштите животне средине.

Побољшана сарадња организација цивилног друштва и управљача на заштити природе.

Циљна група:

Циљна група пројекта су посетиоци ПИО Клисура реке Градац (у највећем броју то су риболовци и љубитељи природе) и млади (преко 100 директно укључених младих) волонтери који су заинтересовани да раде на заштити природе. Директан корисник пројекта је Еколошко друштво Градац које је управљач ПИО Клисура реке Градац. Додатно, корисник пројекта је Град Ваљево чијом одлуком је основано ово заштићено подручје.

Локација обухваћена пројектом:

Клисура реке Градац

Извори финансирања:

Министарство заштите животне средине (1,237,500.00 динара)