ВЕК-волонтеризам, едукација, комуникација

ВЕК-волонтеризам, едукација, комуникација

Година реализације:

2014.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био да се уведу подстицајни механизми за учешће јавности у заштити природе у Србији.

Резултати пројекта:

Повећана видљивост активности управљача заштићених подручја и невладиних организација у јавности (медијске објаве о активностима као и повећан број контаката из локалних заједница);

– Унапређена комуникација различитих актера у заштити природе (број размењених порука електронском поштом, унапређен начин комуникације управљача са НВО);

– Подигнути капацитети актера у заштити природе на теме заштите природе и учешћа јавности (преко 50  регистрованих полазника на онлине  курсевима, преко 5000 становника  информисано путем  постера)

– Покренуте волонтерске акције у заштићеним подручјима (активности у СРП Обедкса бара, покренуте активности у НП Ђердап); Волонтерски кампови у заштићеним подручјима у Србији промовисани на међународном нивоу.

– Установљена годишња награда за волонтере – Најволонтер за природу!

Циљна група:

Управљачи заштићених подручја у Србији, локално становништво у заштићеним подручјима Обедска бара, Ђердап, Увац, Власина и Палић-Лудаш.

Локација обухваћена пројектом:

Београд, местима у и око заштићених подручја: Ђердап, Увац, Власина, Палићко језеро и Обедска бара.

Извори финансирања:

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине (857.000,00 динара)