Успостављање Архус центра Нови Београд

Успостављање Архус центра Нови Београд

Година реализације:

2015.

Циљ и опис пројекта:

Општи циљ пројекта је био стварање  поузданог  механизма  за  информисање, укључивање  и  активно  учешће  грађана,  удружења и  заинтересоване  јавности  у  процесе, програме и пројекте у области заштите животне средине у Београду.

Резултати пројекта:

Резултат пројекта је да је у оквиру Младих истраживача Србије успостављен Архус центар Нони Београд. Током пројекта су реализоване следеће активности: састанци, промоција, припрема и штампање информативно – едукативног материјала (у виду брошуре и постера, сајта Архус центра), семинар „АБЦ о Архуској конвенцији“ и тренинг о комуникацији, свечано отварање Архус центра Нови Београд, састанци са активистима, медијска промоција итд.

Циљна група:

Директни корисници пројекта су били грађани Београда.

Локација обухваћена пројектом:

Београд

Извори финансирања:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине (630.000,00 динара)

Додатни подаци: