Сарадњом ка успешној оцени прихватљивости

Сарадњом ка успешној оцени прихватљивости

Година реализације:

2017.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био јачање капацитета кључних актера за примену ЕУ политика у области заштите природе на локалном нивоу.

Резултати пројекта:

Унапређено знање кључних актера о оцени прихватљивости и сарадња на њеном спровођењу. Унапређена сарадња Министарства пољопривреде и заштите животне средине, локалних самоуправа и ОЦД на примени оцене прихватљивости (одржана семинар са преко 25 учесника, одржано преко 5 састанака).

Повећано интересовање заинтересованих страна за реформе у области заштите природе које су повезане са ЕУ интеграцијама. Приређен информатор о примерима праксе о спровођењу оцене прихватљивости у ЕУ и дистрибуиран на преко 200 адреса. Израђен видео туторијал о оцени прихватљивости који објашњава и реформе и новости у сектору заштите природе.

Циљна група:

Представници локалних самоуправа, представници управљача заштићених подручја, представници организација цивилног друштва.

Локација обухваћена пројектом:

Београд и Обедска бара

Извори финансирања:

Министарство заштите животне средине (562.000,00 динара)