Припрема јавности Србије за учешће у заштити вода

Припрема јавности Србије за учешће у заштити вода

Година реализације:

2010.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта био је: помоћи Србији у развијању капацитета за имплементацију ЕУ acquis везаног за воду, кроз:

 • пренос искустава и знања из држава чланица ЕУ уз подршку искусних колега и партнера из ЕУ (WWF-DCP);
 • подизање капацитета српских невладиних организација за заштиту животне средине и владиних организација у комуникацији са заинтересованим странама у циљу припреме земље за процес придруживања ЕУ.

Подциљеви пројекта:

 • Изградити капацитете еколошких НВО у Србији да разумеју иновативне еколошке политике ЕУ за заштиту природних ресурса;
 • Јачати сарадњу међу еколошким невладиним организацијама у Србији за будуће праћење имплементације водне политике путем умрежавања;
 • Поставити предуслове за успостављање платформе за сарадњу свих актера у управљању водама;
 • Поделити научене лекције и најбоље праксе са организацијама из ЕУ.

 

Резултати пројекта:
 • Спроведено је 17 група активности;
 • окупљене су 81 заинтересоване стране на 2 састанка у Београду и Новом Саду, што је помогло у процени потреба о питањима вода у Србији и иницирању радне групе за воду;
 • обучено 10 представника еколошких НВО у Србији као мултипликатора међу заинтересованим актерима за заштиту вода;
 • припремљено и објављено 2 публикације „Савети и трикови“ за имплементацију Оквирне директиве о водама и Кратки приручник за ОДВ као Е-приручник са корисним информативним и едукативним материјалима на тему;
 • реализоване радионице у 9 градова у којима смо сакупили 171 представника заинтересованих актера, углавном еколошких невладиних организација, локалне управе и медија;
 • направили ново партнерство са локалним организацијама, организовали састанке радне групе, наставак састанка са заинтересованим странама у којима смо започели израду плана за умрежавање;
 • постигнут је добар однос са многим институцијама и представницима власти неопходним за будуће партнерство у примени закона о водама и акцијама заштите вода.

Исходи који су произашли из пројекта:

 1. Повећана је јавна свест о важности очувања и одрживог коришћења водених ресурса уопште;
 2. Побољшана су партнерства и сарадња између организација цивилног друштва и влада на националном и регионалном нивоу (у Аутономној покрајини Војводина) у области управљања водама и нивоа очувања природе;
 3. Промовисан је концепт учешћа јавности у заштити вода и ЕУ acquis везан за воду;
 4. Повећани су капацитети и знање o управљању водама, очувању природе и одрживом развоју.
Циљна група:

НВО за заштиту животне средине у Србији, еколошка организација из ЕУ - WWF, локалне и националне владе и институције у Србији. Још 400 чланова / представника сектора заштите животне средине заинтересованих за заштиту вода: НВО, локална самоуправа, медији и друге институције имале су користи кроз размене информација и стекле нова знања о теми пројекта.

Локација обухваћена пројектом:

Скоро све активности су се одвијале у Републици Србији, до припремних које су реализоване у Аустрији.

Извори финансирања:

ЕУ, Европска Комисија, ЦРИС бр.: 2010/243-325 (EUR 84.359,97)

Додатни подаци:

Пројекат је реализован у периоду јун 2010 – јун 2011. године.

Придружени партнери: Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине и Стална конференција градова и општина.

Најновији чланци из категорије: Воде

Рад из Србије међу победницима „Дунавског уметника 2018“
Измењено:01 нов 18

Рад из Србије међу победницима „Дунавског уметника 2018“

Беч, 29. октобар 2018. – Сузана Брандстер, председавајућа Експертске групе за учешће јавности (при Међународној комисији за заштиту слива Дунава), која је одговорна за промовисање иницијативе „Дунавског уметника“ у сливу реке Дунав, саопштила је резултате овогодишњег међународног конкурса… „Danube Art Master“ одабрало је 13 земаља које деле слив реке Дунав, укључујући Аустрију, Босну и Херцеговину, Бугарску, […]

Прочитај више
ХИДРО енергија НИЈЕ ЗЕЛЕНА енергија!
Измењено:03 авг 18

ХИДРО енергија НИЈЕ ЗЕЛЕНА енергија!

„Хидро енергија јесте обновљива енeргија, али није одржива. По теорији и дефиницији хидро-ресурси су обнављиви,  али је у пракси другачије. … НЕ новим термоелектранама! НЕ новим нуклеарним електранамa! ДА енергији сунца – GO SOLAR!“ Ово су основни закључци и поруке које шаљу учесници састанка који је одржан у Хрватској, на острву Шолта, у едукативном центру […]

Прочитај више
Дунавски уметници на Централној прослави Дана Дунава у Србији
Измењено:15 јуна 18

Дунавски уметници на Централној прослави Дана Дунава у Србији

Позивом „Активирајте се за здравији Дунав!“, Млади истраживачи Србије су 7. годину за редом укључили заинтересоване школе и организације за младе из Србије у међународни наградни конкурс „Danube Art Master“ који се спроводи у свих 14 земаља Дунавског слива. Конкурс је инициран од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав, а координира га организација Глобално […]

Прочитај више
ПОБЕДНИЦИ „ДУНАВСКОГ УМЕТНИКА 2018“ су ОШ „22. октобар“ из Бачког Моноштора и Прва београдска Гимназија
Измењено:13 јуна 18

ПОБЕДНИЦИ „ДУНАВСКОГ УМЕТНИКА 2018“ су ОШ „22. октобар“ из Бачког Моноштора и Прва београдска Гимназија

Саопштење Млади истраживачи Србије имају задовољство да саопште резултате наградног конкурса „Дунавски уметник 2018 – Активирајте се за здравији Дунав“ на националном нивоу. На конкурс је ове године пристигло преко 120 радова. Радове је оцењивао жири састављен од представника Републичке Дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, World Wide Fund-а и Младих […]

Прочитај више