Повратак ибиса

Повратак ибиса

Година реализације:

2015.

Циљ и опис пројекта:

а

Резултати пројекта:

а

Додатни подаци:

Међународни радни камп на Обедској бари подржан од Општине Пећинци у периоду 2010. – 2015.