Подршка примени Архуске конвенције у Београду

Подршка примени Архуске конвенције у Београду

Година реализације:

2017.

Циљ и опис пројекта:

Мисија Архус центра Нови Београд је да унапреди примену Архуске конвенције у граду Београду, са посебним фокусом на градску општину Нови Београд.

Резултати пројекта:

Активности Архус центра Нови Београд су биле усмерене углавном на јачање примене III стуба Архуске конвенције у Србији али је реализовано и низ других активности које су за циљ имале повећање учешћа грађана у заштити животне средине и већем активизму младих.

– Округли сто  “Како се укључити?” – сарадња различитих актера на заштити животне средине у Београду.

– Радионица за активисте Архус центра Нови Београд.

– Активистичка група Архус центра Нови Београд је одржала низ промотивних акција.

– Учешће на састанку високих представника земаља потписница Архуске конвенције који је одржан у Будви, Црна Гора у септембра 2017.

– Израђена је апликација Архус центра Нови Београд – апликација даје могућност грађанима да добре и лоше примере заштите животне средине фотографишу, објасне и уплоадују на сајт.

– Брошура „ЗЕЛЕНЕ ОДЛУКЕ У ВАШИМ РУКАМА – водич грађанима за активно учешће у заштити животне средине и одрживом развоју“.

– Семинар о Архуској конвенцији, организован у Новом Саду.

– Састанак „Сарадња ОЦД на примени права на здраву животну средину“.

– Округли сто „Организације цивилног друштва и примена правних инструмената заштите животне средине“ је одржан у Београду.

– Консултативни скуп са заинтересованим странама НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ЗА ОБЛАСТ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА је одржан у Београду.

Циљна група:

Грађани и грађанке Србије

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

Мисија ОЕБС у Србији (преко 5.000,00 евра)

Додатни подаци:

сајт Архус центра Нови Београд