Партнерске акције за заштиту биодиверзитета западног Балкана

Партнерске акције за заштиту биодиверзитета западног Балкана

Партнери на пројекту:
Година реализације:

2010.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био допринос заштити биодиверзитета и природних ресурса у Црној Гори и Србији кроз промоцију и подршку имплементације кључних политика ЕУ за заштиту природе.

Резултати пројекта:

Резултати пројекта су:

          пројектни тим је унапредио капацитете за умрежавање, знања су пренета члановима мрежа НВО у Србији и у Црној Гори;

          преко 20 представника ОЦД тренирано о политикама животне средине и комуникацији;

          унепређени капацитети за заговарање 10 представника НВО;

          одржана 4 консултативна састанка НВО;

          имплементирано 15 малих пројеката на заштити биодиверзитета:

          НВО представници учествовали у процесима доношења одлука везаних за заштиту природе не локалном и националним нивоу;

          унапређена сарадња НВО и институција на заштити природе.

Циљна група:

НВО из Србије и Црне Горе

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија и Република Црна Гора

Извори финансирања:

EC, IPA Civil society Facility 2008 (350.495,00 ЕУР)

Додатни подаци:

Пројекат је трајао од 2009. до 2011. године.