Опланети се! Рециклирај

Опланети се! Рециклирај

Партнери на пројекту:
Година реализације:

2010.

Циљ и опис пројекта:

Национална кампања „Опланети се! Рециклирај“ је организована у циљу решавања проблема одлагања отпада у Србији, кроз стварање услова за селекцију и одвајање отпада као неопходног услова за процес рециклаже.

Резултати пројекта:

Неформална мрежа „Зелена листа Србије“ је током 2010. године организовала националну кампању у оквиру које је реализовано:

–  12 локалних акција које су имале за циљ прикупљање и селекцију различитих врста отпада.

– урађено је истраживање састава отпада у 195 породица у 12 локалних заједница; резултати су сумирани и објављени у брошури.

– организована је велика национална акција 5. јуна 2010. на Калемегдану у Београду, на Дан заштите животне средине. Током целог дана одржавано је 25 радионица на 6 различитих пунктова. На самој акцији било је регистровано 553 учесника-извиђача узраста од 7 до 11 година, 172 извиђачка лидера и 130 волонтера из организација Зелене листе Србије. Велики број суграђана се укључивао у активности и радионице

– по завршетку локалних акција и централне акције, око 30 активиста Зелене листе Србије кренуло је на промотивно-еколошки бициклистички караван. Караван је кренуо из Врања 25. јуна, а након проласка кроз 11 градова завршен је 7. јула у Београду. Бициклисти су прешли близу 600 км за 12 дана, током којих су преносили еколошке поруке.

– преко 40 локалних и националних медија је извештавало о активностима Зелене листе Србије.

Циљна група:

грађани и грађанке у 13 градова, доносиоци одлука у области отпада

Локација обухваћена пројектом:

Крушевац, Рашка, Жагубица, Ниш, Алексинац, Ваљево, Вучје, Врање, Трстеник, Књажевац и Горњи Милановац

Извори финансирања:

Институт за одрживе заједнице (ISC), Америчка агенција за међународни развој (USAID) (30.995,00 УСД)

Додатни подаци:

http://www.oplanetise.com/uklonimodeponije/