Одрживи туризам за рурални развој

Одрживи туризам за рурални развој

Година реализације:

2012.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био израда студија о стању животне средине као основном елементу за развој одрживог туризма у изабраним регионима. Студије су , између осталог, ревидирале статус природних ресурса у четири региона, као и праксе у управљању добрима, идентификовале су изазове и прилике за развој одрживог туризма.

Резултати пројекта:

Израђене су четири студије о стању животне средине у јужном Банату, Доњем Подунављу, источној Србији и западној Србији.

Организована су четири консултативна састанка/радионице у циљаним регионима на којима је преко 90 учесника дало своје мишљење о развоју туризма и стању животне средине.

Урађене су препоруке за пројекте, планове и интервенције у вези одрживог туризма у сва четири региона.

Израђен је обједињени извештај за све регионе и одштампан на српском и енглеском

Циљна група:

Институције, организације и појединци који баве туризмом и животном средином

Локација обухваћена пројектом:

Јужни Банат, Доње Подунавље, источна Србија и западна Србија

Извори финансирања:

UNEP (25.000,00 USD)

Додатни подаци:

https://www.mis.org.rs/wp-content/uploads/odrzivi-turizam-unep.pdf