Национални програм волонтирања „Млади су закон“ 2020

Национални програм волонтирања „Млади су закон“ 2020

Година реализације:

2020.

Циљ и опис пројекта:

„Mлади су закон“ је национални програм волонтирања младих Министарства омладине и спорта, који од 2010. кроз локалне омладинске волонтерске пројекте (ОВП) и националне/међународне волонтерске кампове подстиче активизам и волонтирање међу младима, стицање вештина за лични развој и бољу запошљивост, а даје и значајан допринос младих одрживом развоју локалних заједница. У програм је сваке године укључено преко 40 организација и 1500 младих широм земље у више од 60 општина.

Национални програм волонтирања младих у целости (систем волонтерских кампова, #ШТАНАМТЕШКО конкурса, великих акција, обука и менорстава и ресурсних волонтерских сервиса) бави се остваривањем, координацијом и унапређењем волонтерског рада кроз функционисање платформе за деловање на локалном, окружном, националном и међународном нивоу, увезујући на нивоу сваконевних активности и заједничког наступања у развоју волонтерских политика, конзорцијум од 5 партнера који координишу Млади истраживачи Србије и многе волонтерске организације и други актери који учествују у развоју волонтирања младих у Србији. Тиме се омогућава реална шанса за напредак развоја инфраструктуре волонтирања у Србији, подржавајућа средина у којој  се  иницијативе младих подстичу  и  уважавају и подржава оснаживање  младих  за  укључивање  у  друштво у складу са сопственим избором и способностима.

Резултати пројекта:

Кроз овај пројекат реализовано је 30 међународних и националних волонтерских радних кампова, 2 кампање и 2 велике волонтерске акције са 400 младих и 159 ШНТ волонтерских пројеката са 2.000 појединачно ангажованих волонтера регрутованих кроз 40+ волонтерских сервиса, који су уложили 42.000 волонтерских сати у преко 130 локалних заједица широм земље.

Локација обухваћена пројектом:

Србија

Извори финансирања:

Министарство омладине и спорта Републике Србије (22 000 000 РСД)

Најновији чланци из категорије: Млади су закон