Као на разгледници – шта природи Србије доноси чланство у ЕУ

Као на разгледници – шта природи Србије доноси чланство у ЕУ

Година реализације:

2014.

Циљ и опис пројекта:

Задак пројекта је био да помогне управљачима заштичених подручја да унапреде свој рад кроз примену Директива ЕУ и кроз информисање јавности о потреби и користима реформи које ће се десити током преговора за чланство и ЕУ.

Општи циљ пројекта:  да се унапреди сарадња и управљање заштићеним подручјима у Србији кроз примену ЕУ стандарда.

Резултати пројекта:

– Успостављен модел едукације за преговарачко поглавње 27, онлине курс постављен на платформи и промовисан.

– Најмање 10 000 грађана у заштићеним подручјима информисано о користима које ће чланство у ЕУ донети природи Србије кроз припрему, штампање и дистрибуцију промотивно-информативног  материјала  и промоција активности у локалним медијима.

– Успостављено 1 партнерство између амбасаде земаља чланица ЕУ и једног националног парка, стимулисана друга партнерства. Амбасадор Краљевине Холандије у Србији је промовисан за амбасадора СРП Палић Лудаш.

– Прикупљени контакт подаци 500 актера у заштити природе,  припрељен и дистрибуиран електронски билтен.

Циљна група:

Циљна група пројекта су управљачи заштићених подручја у Србији. Директна група корисника су управљачи 5 пилот подручја: Ђердап, Обедска бара, Палић-Лудаш, Засавица и Градац.

Локација обухваћена пројектом:

Ђердап, Обедска бара, Палић-Лудаш, Засавица и Градац.

Извори финансирања:

Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције (661.400,00 динара)