Јачање јавног дијалога

Јачање јавног дијалога

Година реализације:

2020.

Циљ и опис пројекта:

Прикупљање мишљења јавности из Београда о нацрту Четвртог Извештаја о имплементацији Архуске конвенције у Србији, путем јавне дискусије на мрежи.

Ојачати капацитете жена предузетница како би се искористиле могућности пост-КОВИД економског опоравка ангажованим у циркуларној економији, путем он-лине семинара.

Резултати пројекта:

Пројекат је резултирао у:

Организацији јавне дискусије на интернету о нацрту Четвртог извештаја о имплементацији Ахуске конвенцији у Србији, са преко 30 учесника.

Организовање е-панел дискусију о оснаживању малих и средњих предузећа промовишући транзицију у зелену економију у пост – КОВИД периоду.

Циљна група:

Циљна група пројекта су удружења грађана и неформалне групе које се баве животном средином, предузетнице, грађани, представници ЈЛС

Локација обухваћена пројектом:

Београд

Извори финансирања:

Мисија ОЕБС-а у Србији (3000.00 евра)