ImProve your Impact

ImProve your Impact

Партнери на пројекту:

Voluntariat Institute, Inex-SDA и Млади истраживачи Србије

Година реализације:

2022.

Циљ и опис пројекта:

Пројекат има за циљ да допринесе мерењу утицаја и признавању утицаја волонтерских / омладинских активности на развој капацитета младих.

Период имплементације је 1.6.2020  – 30.9.2022.

Резултати пројекта:

Очекивани резултати су:

Волонтерске и друге националне и међународне омладинске организације користе IM-PROVE апликацију за мерење компетенција међу корисницима и за мерење ефеката које њихове активности имају на учеснике / волонтере;

– IM-PROVE апликација се користи не само за посредовање компетенција, већ и за прикупљање важних података неопходних за унапређење рада организација, заступање и прикупљање средстава;

Апликација је привлачнија и интересантнија младим људима;

Број корисника апликација који су свесни утицаја размишљања о стеченим компетенције на њихов лични и пословни развој повећава се за најмање 100%;

Национални и међународни актери свесни су утицаја размишљања о стеченим компетенцијам младих људи на њихов лични и пословни развој. Они су такође свесни утицаја Им-прове апликације на сопствени развој;

Повећана мрежа појединаца и организација који промовишу употребу истраживања, е-приручника и апликације;

– Апликација ће бити препознатија као средство за мерење утицаја волонтерског рада на младе од стране послодаваца.

Циљна група:

Невладине организације, јавне образовне институције, компаније, омладинске организације, волонтери и други млади људи.

Локација обухваћена пројектом:

Словенија, Чешка Република и Србија

Извори финансирања:

ERASMUS+ (-)