Идеје грађана за БеоГрад – Право на БеоГрад!

Идеје грађана за БеоГрад – Право на БеоГрад!

Година реализације:

2010.

Циљ и опис пројекта:

a

Резултати пројекта:

a

Извори финансирања:

Град Београд, Секретаријат за заштиту животне средине (РСД 250.000 )