ЕКО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине

ЕКО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине

Година реализације:

2020.

Циљ и опис пројекта:

Програм ће бити спроведен од  јануара 2020. до децембра 2022. године.

Програм ЕКО-СИСТЕМ има за циљ да подржи реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у спровођењу правних тековина ЕУ.

Општи/генерални циљеви програма ЕКО-СИСТЕМ су:

 1. Унапређивање стања животне средине у Србији, тако да показатељи стања животне средине буду у складу са ЕУ стандардима;
 2. Боље планирање и управљање заштитом животне средине уз стално укључивање заинтересованих страна;
 3. Одржив и ефикасан рад ОЦД које се баве животном средином уз веће учешће и подршку грађана.

Програм ЕКО-СИСТЕМ састоји се од три главне групе активности и развоја капацитета МИС-а:

 • Успостављање Оикос подршке коју чини тим људи задужен за подизање капацитета ОЦД: подршка едукацији, политикама и умрежавању;
 • Подршка за мреже ОЦД (мреже удружења грађана које се баве животном средином) кроз грантове;
 • Кампања за заштиту животне средине.
Резултати пројекта:
 • Унапређено знање организација цивилног друштва које се баве животном средином и других заинтересованих страна о политикама животне средине;
 • Побољшан дијалог и сарадња организација цивилног друштва које се баве животном средином и институција на преношењу и примени правних тековина ЕУ у области животне средине на територији Републике Србије;
 • Повећана свест јавности и укључивање грађана у процесе реформи у области животне средине;
 • Већа видљивост и утицај организација цивилног друштва које се баве животном средином;
 • Постављене основе за родно осетљиво планирање у сектору заштите животне средине.
Циљна група:

Организације цивилног друштва које се баве животном средином (удружења грађана), институције, преговарачка група 27, локалне самоуправе, грађани.

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

Шведска (16,000,000.00 SEK)

Додатни подаци:

Додатне информације о програму ЕКО-СИСТЕМ, као и преглед активности, можете добити на сајту ekosistem.mis.org.rs.