CSOnnect – институционални грант МИС

CSOnnect – институционални грант МИС

Година реализације:

2017.

Циљ и опис пројекта:

Институционални грант је имао за циљ јачање рада МИС и партнерских организација у изабраним областима животне средине везано за ЕУ интеграције и преговарачко Поглавље 27.

Резултати пројекта:

Формирано 5 информативно едукативних центара „Еко контакт тачки“.

Припремљен и штампан информативно едукативни материал са примерима праксе земаља ЕУ у области заштите природе и хоризонталног законодавства.

Унапређени капацитети ОЦД и представника институција о Поглављу 27, хоризонталном законодавству и заштити природе.

Унапређена сарадња ОЦД-а и институција везано за процес преговора за поглавље 27 и побољшана координација и сарадња постојећих мрежа ОЦД-а.

Млади истраживачи Србије су, кроз процес стратешког планирања, промоције у локланим заједницама и унапређење комуникације са својим активнистима и волонтерима, појачали структуру и испланирали оквир деловања организације.

Повећано разумевање родне перспективе и улоге жена у реформама које доноси примена ЕУ ацqуиса.

Пројекат је помогао израду и промоцију извештаја из сенке Коалиције 27.

Ојачана сарадња и утицај ОЦД везано за Поглавље 27 .

Циљна група:

Доносиоци одлука на националном и локалном нивоу, грађани и грађанке, ОЦД.

Локација обухваћена пројектом:

Суботица, Нови Сад, Београд, Горњи Милановац и Ниш.

Извори финансирања:

Регионални центар за животну средину кроз програм CSOnnect (39.420,00 ЕУР)