CITES – промоција и мониторинг

CITES – промоција и мониторинг

Партнери на пројекту:
Година реализације:

2011.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био јачање примене CITES коневенције у Србији кроз мониторинг илегалне трговине заштићених врста путем интернета и организовање промоције CITES.

Резултати пројекта:

Активности које су реализоване током 2010. и 2011. године у сарадњи са Радном групом за CITES мреже организација Ceeweb за биодиверзитет резултирале су у: израђеном извештају са подацима који су пронађени током мониторинга, унапређеном сарадњом са институцијама у Србији на примени CITES конвенције, успостављеном систему сарадње НВО на мониторингу. Промотивне активности – изложба CITES врста и информативни лифлети о конвенцији – су привукле велику пажњу како грађана и грађанки тако и медија. Изложба је организована у Београду, Зрењанину, Царској бари и Ваљеву.

Циљна група:

Грађани и грађанке Србије, доносиоци одлука на националном нивоу

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

CEEweb за биодиверзитет (5.000,00 ЕУР)