БиоРегио Карпати

БиоРегио Карпати

Година реализације:

2012.

Циљ и опис пројекта:

а

Резултати пројекта:

а