БиоНЕТ позициони папир о Стрaтегији ЕУ о биодиверзитету и Поглављу 27

БиоНЕТ позициони папир о Стрaтегији ЕУ о биодиверзитету и Поглављу 27

Година реализације:

2018.

Циљ и опис пројекта:

Циљ документа је био да се презентују ставови мреже организације БиоНЕТ о статешком оквиру ЕУ за заштиту биодиверзитета, као и да се охрабри ЕУ и националне институције да интензивније укључује ОЦД из региона Западног Балкана у процесе доношења одлука као и у процесима примене политика и закона.

Резултати пројекта:

Млади истраживачи Србиј су у априлу 2018. године прихватили да координишу припрему регионалном позиционог папира. Позициони папир је припремљен у оквиру БиоНЕТ мреже из 7 земаља. Фокус позиционог папира је Стратегија биодиверзитета ЕУ 2020 као и Поглавље 27. Имајући у виду да је пројекат био веома кратак (свега месец дана) езултати који су постигнути су веома значајни:

– повећана је видљивост организација које се баве биодиверзитетом у региону;

– позивиони папир садржи веома јасне поруке које и захтеве ОЦД које су утицале на доносиоце одлука како на националном тако и на ЕУ нивоу;

– сарадња међу члановима БиоНЕТ мреже је унапређена.

Циљна група:

Министарства која су надлежна за заштиту природе у региону, Европска комисија – генерални директорат за животну средину, Европски парламент, грађани.

Локација обухваћена пројектом:

Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора, Албанија

Извори финансирања:

GIZ ОРФ Биодиверзитет (4.000,00 ЕУР)