Архус огледало

Архус огледало

Година реализације:

2016.

Циљ и опис пројекта:

Циљ пројекта је био подршка спровођењу Архуске конвенције у Србији кроз подизање јавне свести и конструктиван дијалог заинтересованих страна.

Резултати пројекта:

– Унапређен је дијалог заинтересованих страна о спровођењу Архуске конвенције (одржана национална конференција Архус огледало са преко 70 учесника, планиране заједничке активности).

– Повећано интересовање грађана Београда за приступ информацијама о животној средини и учешће у процесима доношења одлука (преко 10 директних позива за помоћ Архус центру; 500 посета интернет страници Архус центра Нови Београд, преко 2000 грађана са којима је остварен директан или индиректан контакт током уличних акција).

– Промовисан рад Архус центра Нови Београд (учешче на годишњем састанку Архус центара у Бечу (новембар 2016.).

– Повећно учешће младих у заштити животне средине (преко 20 активних у активистичкој групи).

Циљна група:

Циљне групе пројекта су били: Грађани Београда: преко 10 000 грађана, углавном одрасли, подједнако мушкарци и жене. Заинтересоване стране у спровођењу Архуске конвенције: преко 70 учесника националне конференције, представници институција, ОЦД и међународних организација. Млади: 20 активиста Арус центра Нови Београд, студенти правног и факултета екологије и биологије.

Локација обухваћена пројектом:

Београд

Извори финансирања:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине (570.000,00 динара)

Додатни подаци:

сајт Архус центар Нови Београд