Повратак ибиса

Повратак ибиса

Година реализације:

2015.

Циљ и опис пројекта:

Млади истаживачи Србије су почели истраживање Обедске баре 1992. године, најпре кроз упознавање са њеним историјатом, затеченим стањем, мерама заштите и слично, да би услед укључивања све већег броја искусних истраживача и научних радника, истраживање попримило сасвим нове димензије.

Пројекат данас носи назив „ Повратак ибиса“, а основни циљеви пројекта су:

– Еколошка едукација и анимирање јавности у циљу сагледавања значаја и потребе заштите Обедске баре

– Стационарна еколошка истраживања Обедске баре (мониторинг)

– Израда планова за поједине фазе заштите (ревитализације) Обедске баре

– Конкретан рад на ревитализацији Обедске баре кроз организацију међународних волонтерских радних кампова.

Резултати пројекта:

Пројекат „Повратак ибиса“ започет је као едукативни камп 1992, настављен је у облику истраживачког кампа 1993, да би 1994. године прерастао у програм целогодишњег карактера са месечним викенд истраживањима и континуираним петнаестодневним боравком на Обедској бари, у летњем периоду. Овако утврђеном динамиком пројекат се одвија током 1995. и 1996. године, а 1997. године први пут се организује међународни волонтерски еколошки радни камп.

До сада је (у периоду од 1997. до 2017. године) организовано 20 међународних волонтерских радних кампова, на којима је учествовало преко три стотине волонтера из иностранства (Јапана, САД, Италије, Шпаније, Аустрије, Словачке, Немачке, Швајцарске, Велике Британије, Пољске, Холандије, Шведске, Русије, Румуније, Белгије, Данске, Грчке, Македоније, Јужне Кореје, Француске, Чешке Републике, Словеније, Турске, Финске, Украјине, Хрватске) као и велики број волонтера из Србије.

Резултати кампова су веома значајни:

• очишћене су велике површина влажних ливада,

• нове влажне ливаде су постале повољна места за мрест риба, репродукцију водоземаца и гмизаваца, као и за опстанак бројних врста зељастих биљака,

• повећано је интересовање становника Купинова и Обрежа за очување Обедске баре,

• захваљујући волонтерима из иностранства Обедска бара (њена лепота, значај, традиција) постала је препознатљива широм света,

• кампови на Обедској бари привлаче велику медијску пажњу. Готово све велике медијске куће (РТС, Политика, Глас јавности, Данас, Б92, Блиц, РТВ, медијска продукцијска група – Мрежа, као и сви локални и регионални медији) извештавале су о волонтерским радним камповима на Обедској бари.

Још можда битнији резултат је да је успостављена стална линија комуникације између свих заинтересованих страна – локалне заједнице (кроз органе власти, Општину Пећинци и Месну заједницу Купиново), управљача (ЈП „Војводинашуме“), стручни надзор (Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински завод за заштиту природе) и невладиног сектора (Млади истраживачи Србије, који чине и учешће јавности).

Циљна група:

Волонтери из Србије и иностранства, локално становништво.

Локација обухваћена пројектом:

Обедска бара

Додатни подаци:

Пројекат „Повратак ибиса“ се реализује на више нивоа и кроз стално планирање активности и тражење донатора.

Међународне кампове на Обедској бари од 2009. до 2014. године је помогла Скупштина општине Пећинци (960.000,00 динара)