Помешај и уклопи – Европска димензија националних волонтерских сервиса

Помешај и уклопи – Европска димензија националних волонтерских сервиса

Година реализације:

2016.

Циљ и опис пројекта:

a

Резултати пројекта:

a