Институционални грант у оквиру CSOnnect програма

Институционални грант у оквиру CSOnnect програма

Партнери на пројекту:

Удружење Terra's

Архус центар Нови Сад

Центар модерних вештина

ГМ Оптимист

Група Кобре

Година реализације:

2018.

Циљ и опис пројекта:

Институционални грант има за циљ јачање капацитета ОЦД, боље умрежавање и сарадњу на мониторингу политика животне средине, посебно у оквиру преговарачког поглавља 27. Током пројекта радиће се на подизању капацитета ОЦД, локалних самоуправа, управљача заштићених подручја, републичких институција и бизнис сектора за активно учешће у имплементацији политика су у области хоризонталног законодавства, заштите природе и вода. Посебна пажња ће бити на примени Архуске конвенције. Додатно, важна компонента пројекта је и јачање МИС кроз стратешко планирање, промоције активности, умрежавање итд.

Резултати пројекта:

Трајни резултати пројекта су:

Успостављен систем дугорочне обуке везано за хоризонтално законодавство, заштиту природе и воде.

Ефикасна сарадња и дијалог институција са ОЦД у процесу преговора за поглавље 27.

Развијен механизам мониторинга имплементације циљних директива и извештавања републичким институцијама и Европској комисији.

Заговарачке активности ОЦД препознате и подржане од стране грађана/ки.

Циљна група:

ОЦД, локалне самоуправе и националне институције

Локација обухваћена пројектом:

Република Србија

Извори финансирања:

Канцеларија РЕЦ у Србији кроз CSOnnect програм који је подржан од стране Шведске међународне агенције за развој и сарадњу SIDA. (48.000,00 ЕУР)

Додатни подаци:

Најновији чланци из категорије: CSOnnect ИНСТИТУЦИОНАЛНИ

Упознајте механизам „Зелена столица“
Измењено:26 јуна 18

Упознајте механизам „Зелена столица“

Један од најуспешнијих примера укључивања јавности у процесе доношења одлука везаних за животну средину је сарадња Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине са ОЦД. Зелена столица је име за процес сарадње Скупштине и ОЦД (кроз присуство на седницама Одбора за заштиту животне средине, јавним слушањима и слично) али и за мрежу организација које су […]

Прочитај више
Мониторинг Поглавља 27 – нова институционална подршка кроз CSOnnect програм
Измењено:13 мар 18

Мониторинг Поглавља 27 – нова институционална подршка кроз CSOnnect програм

Млади истраживачи Србије ће, и током 2018. године, заједно са пројектним конзорцијумом и мрежама ОЦД, наставити рад на мониторингу транспоновања и примене ЕУ ацqуис у оквиру Поглавља 27. Захваљући подршци РЕЦ канцеларије у Србије и СИДА биће организовано низ активности на јачању капацитета, заговарању за боље спровођење хоризонталног законидавства и законодавства у области заштите природе […]

Прочитај више