ПОЗИВ ЗА МРЕЖЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ПОЗИВ ЗА МРЕЖЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
Измењено:14 маја 21

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ ОБЈАВЉУЈУ ПОЗИВ ЗА

МРЕЖЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОКВИРУ ЕКО-СИСТЕМ ПРОГРАМА ОСНАЖИВАЊА

Млади истраживачи Србије позивају удружења грађана која се баве животном средином да се пријаве за учешће у ЕКО-СИСТЕМ програму оснаживања мрежа удружења грађана.

За животну средину у Србији, ово је кључан тренутак за акцију. Све развијенија свест о важности заштите животне средине, бројне грађанске иницијативе и готово свакодневно присуство ове теме у јавној дискусији резултат је вишедеценијских напора цивилног сектора у овој области. Време је да наставимо још јаче и одлучније!

Програм ЕКО-СИСТЕМ настао је у жељи Младих истраживача Србије да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе. Циљ нам је да подржимо реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва и других актера у спровођењу правних тековина ЕУ. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и стимулисање сарадње унутар сектора заштите животне средине, желимо да организацијама дамо покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области.

ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине који спроводе Млади истраживачи Србије (МИС) уз подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (СИДА). Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године.

БУДИ ДЕО ЕКО-СИСТЕМА, ПРЕУЗМИ СВОЈУ УЛОГУ!

ВИШЕ О ПРОЈЕКТУ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ.

Позив је отворен за удружења грађана која се баве животном средином у име формалне или неформалне мреже посвећене некој од тема у оквиру Поглавља 27 – Животна средина и климатске промене у приступним преговорнима са Европском унијом.

Сва правила и услови за учешће у ЕКО- СИСТЕМ програму оснаживања мрежа удружења грађана, као и поступци за пријављивање и критеријуми за одабир организација, детаљно су презентовани у документу Смернице за подносиоце пријава.

Захтеви који се тичу реализације и извештавања о активностима, погледајте у документу Смернице за спровођење пројекта.

Специфични циљеви ЕКО-СИСТЕМ програма оснаживања мрежа

ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања има три специфична циља:

 • Да ојача капацитете и видљивост мрежа организација које се баве животном средином;
 • Да омогући организацијама континуитет у раду на реформама у животној средини и мониторингу Поглавља 27;
 • Да унапреди дијалог и сарадњу организација са доносиоцима одлука на националном и локалном нивоу.

Компоненте ЕКО-СИСТЕМ програма оснаживања мрежа

ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања обухвата:

 • Финансијску подршку за спровођење пројеката (грантови)
 • Јачање капацитета и видљивости

Износ гранта за који организације могу да поднесу пријаву у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма мора да буде између следећег минималног и максималног износа:

 • Минимални износ: 20,000 евра
 • Максимални износ: 30,000 евра

Паралелно са реализацијом подржаног пројекта, организације добитнице грантова имаће прилику да додатно развију своје капацитете у различитим областима: умрежавање, вођење кампања, родна равноправност, управљање и финансијско вођење пројеката. Биће омогућен и развој специфичних знања и вештина везаних за праћење примене политика које уређују област заштите животне средине на локалном новоу.

Врсте активности за које се може тражити подршка и трајање пројекта

Следеће активности су прихватљиве у оквиру овог позива:

 • Изградња капацитета у областима у којима мрежа делује;
 • Активности усмерене на уређење и јачање унутрашње структуре мреже и начина рада (нпр. стратешко планирање мреже, планирање акција итд.);
 • Дизајн и примена иновативних метода и алата у кампањама јавног заговарања и подстицање грађанског активизма (јавни наступ, организација догађаја, употреба медија итд.);
 • Праћење примене прописа и рада институција на спровођењу политика и закона у области животне средине;
 • Учешће у јавним расправама и/или консултативним процесима у вези са доношењем одлука о животној средини на локалном и/или националном нивоу;
 • Спровођење истраживања и анализа политика као део припреме за јавно заговарање (тј. јавног заговарања заснованог на чињеницама и доказима);
 • Кампања развијања свести грађана: теме повезане са Поглављем 27, информисање жена о утицајима и прилагођавању климатским променама и сл.
 • Припрема алтернативних извештаја, анализа и истраживања политика животне средине Републике Србије;
 • Обуке, радионице, дебате и други јавни догађаји;
 • Образовне активности за унапређење знања о родној равноправности, вези родне равноправности и заштите животне средине и развој родно осетљивијег радног окружења;
 • Активности којима ће се обезбедити равноправно учешће жена и мушкараца у процесима планирања, формулисања и примене зелених политика.

Листа активности није коначна, прихватљиве су и друге активности уколико се њима доприноси циљевима ЕКО СИСТЕМ програма оснаживања.

Трајање: одабрани пројекти не могу трајати дуже од 5 месеци и морају се завршити до 31. децембра 2021. године.

Локација: пројекти се морају спроводити у Србији.

Предложени пројекти треба да допринесу испуњавању специфичних циљева овог позива.

Ко може да се пријави?

На овај позив могу да се јаве:

 • Мреже удружења грађана које се баве заштитом животне средине, формално регистроване у Агенцији за привредне регистре Србије (АПР) као савези, у складу са одредбама Закона о удружењима;
 • Мреже удружења грађана које се баве заштитом животне средине (коалиције, савези, платформе итд.) које нису регистроване у АПР, али имају јасну структуру, циљеве, чланство итд. (што се доказује оснивачким актом, нпр. меморандумом о сарадњи), а које су основане пре минимум 12 месеци.

Мреже треба да буду активне на територији Републике Србије, а организације које су чланице тих мрежа треба да буду регистроване у складу са Законом о удружењима.

Најмање 4 организације чланице мреже морају заједно да припреме предлог пројекта. Једна организација треба да делује као водећи партнер, а друге као партнери.

 • Уколико мрежа има мање од 15 чланица, могуће је поднети 1 предлог пројекта;
 • Уколико мрежа има више од 15 чланица, могуће је поднети 2 или више пројектних предлога.

Како се пријавити?

Процедура пријављивања састоји се од две фазе:

 • Прва фаза – подношење Изјаве о заинтересованости (ИоЗ)
 • Друга фаза – подношење пројектне пријаве.

У првој фази потребно је доставити само Изјаву о заинтересованости коју чине: образац Изјаве о заинтересованости и додатни документи које треба послати.

Слањем Изјаве о заинтересованости с неопходном документацијом, пријављене организације улазе у процес процене организационих капацитета. Организације које прођу први круг евалуације и добију позив од МИС-а, достављају пројектну пријаву која се даље разматра за доделу финансијске подршке. Тиме се омогућава и приступ другим компонентама програма ЕКО-СИСТЕМ, кроз које организације могу да развијају и граде капацитете.

Цео пакет докумената за обе фазе пријављивања можете преузети ОВДЕ.

Подношење Изјаве о заинтересованости

Изјава о заинтересованости (потписана), заједно са додатним документима (фотокопије) мора се доставити у једном примерку као организована целина (повезана у фасцикле и сл.).

Неопходно је доставити и електронску верзију Изјаве о заинтересованости са додатним документима на УСБ-у (скениране верзије које читко приказују печат, потпис и датум). Садржај УСБ-а мора бити идентичан папирној верзији.

Изјава о заинтересованости и додатна документација се шаље у затвореној коверти брзом поштом, приватном курирском службом или се лично доставља на адресу Младих истраживача Србије.

Изјава о заинтересованости и додатна документација послата на било који други начин биће одбијена, с тога истичемо да се детаљно проуче Смернице за подносиоце пријава.

Рок за подношење Изјаве о заинтересованости

Рок за подношење Изјаве о заинтересованости је 31. мај 2021. године.

Благовременом доставом сматра се пошиљка примљена на адреси Младих истраживача Србије најкасније дана 31. маја 2021. године до 17 часова. Пошиљка која је примљена по истеку дана и сата до којег се Изјава о заинтересованости са додатним документима може поднети, сматраће се неблаговременом и неће се даље разматрати.

Додатне информације

Информативна сесија одржаће се онлајн 19. маја 2021. године у 12 часова. Да бисте учествовали, потребно је да се пријавите путем ОВОГ ЛИНКА најкасније до 18. маја 2021. године до краја дана.

На сесији, заинтересоване организације имаће прилику да добију додатна појашњења у вези са позивом и условима за учешће у програму. Питања се могу послати е-поштом најкасније до 23:59 часова, 23. маја 2021. на електронску адресу: ekosistem@mis.org.rs.

Сва постављена питања биће објављена на интернет страници ekosistem.mis.org.rs у понедељак 24. маја 2021. године.


Повезани чланци

Отворен конкурс за позицију пројектног менаџера/ке
Измењено:14 нов 23

Отворен конкурс за позицију пројектног менаџера/ке

Млади истраживачи Србије, организација цивилног друштва са седиштем у Београду, проширује свој тим и расписује конкурс за позицију пројектног менаџера/ке. Опис позиције Пројектни/а менаџер/ка је одговоран/а за осмишљавање, спровођење и управљање пројектима МИС-а. Опис посла: • Осмишљавање, организовање, планирање активности и ресурса пројеката • Спровођење активности пројеката и идентификација потенцијалних ризика • Комуникација са заинтересованим […]

Прочитај више
Резултати конкурса „Дунавски уметник 2023″
Измењено:29 нов 23

Резултати конкурса „Дунавски уметник 2023″

На Конкурс „Дунавски уметник 2023“ који је у Србији био отворен од 1. септембра до 20. октобра 2023. године, послат је укупно 31 прилог, и то по категоријама: – ЈУНИОРИ (6-11 година) – примљено је укупно 21 прилога. Дисквалификовано је 11, јер су цртежи. Осталих 10, према категоријама, су: 5 Радова, 3 Видеа, 2 Фотографије. […]

Прочитај више