Поглавље 27 у Србији: Извештај о (не)напретку

Поглавље 27 у Србији: Извештај о (не)напретку
Датум почетка:
14.05.2018.12:00

Датум завршетка:
14.05.2018.13:30

Локација:
Ботаничка башта Јервемовац, Београд

Коалиција 27 је група невладининх организација која прати напредак Србије у припремама за отварање поглавља 27 (заштита животне средине) у преговорима о чланству у ЕУ.

Представљање најновијег Извештаја Коалиције 27 и дискусија о његовим налазима биће фокусирани на питања финансирања заштите животне средине. Поред представника министaрства заштите животне средине, очекује се да на скупу буду и високи представници министарстава финансија и европских интеграција, Делегације ЕУ у Србији, развојних партнера, финансијских институција, донатора и банака.

У извештају се оцењују најважнији догађаји у областима животне средине и климатских промена и дају препоруке за јачање процеса преношења и спровођења законодавства ЕУ обухваћеног поглављем 27.

Извештај можете преузети у делу ПУБЛИКАЦИЈЕ на овом сајту.

Измењено: 16 маја 18