Конкурс за позицију пројектног координатора

Конкурс за позицију пројектног координатора
Датум почетка:
24.12.2019.12:00

Датум завршетка:
10.01.2020.16:00

Локација:
Београд

Област рада: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис посла (оквиран опис задатака и обавеза):
– 40 сати недељно (пуно радно време) у канцеларијама Младих истраживача Србије;
– управљање пројектима у области животне средине (развијање акционог плана и праћење његове реализације, управљање ресурсима потребним за остваривање циљева пројекта, комуникација са различитим заинтересованим странама, управљање буџетом пројекта и праћење потрошње буџета, израда годишњих и периодичних планова као и одговарајућих извештаја);
– управљање процесом набавки ;
– заједнички рад и свакодневна комуникација са сарадницима у сектору заштите животне средине као и целокупним тимом Младих истраживача Србије;
– пословна путовања у Србији и у иностранство;
– поштовање договорених обавеза и одговорно праћење утрошеног времена.

Потребни услови:
– диплома основних студија из области заштите животне средине, биологије, хемије и других релевантних струка;
– одлично знање говорног и писаног енглеског језика;
– одлично познавање рада у MS Office пакету;
– минимум три године радног искуства у области заштите животне средине;
– познавање пројектног менаџмента: буџетирање, праћење, извештавање;
– изражене комуникационе вештине;
– способност рада под притиском и тимски рад.

Заинтересовани кандидати/киње требало би да доставе следећа документа:
– CV који укључује и најмање две препоруке (навести и контакт податке особа које су дале препоруку) и
– мотивационо писмо (до 500 речи).
Млади истраживачи Србије гарантују да ће подаци кандидата/киња који су достављени бити коришћени у сврхе конкурса од стране комисије и неће бити дељени са трећим странама.

Пријаве можете послати на имејл адресу konkurs@mis.org.rs
Рок за пријаве је 10.01. 2020. године.
Предвиђени почетак рада је 15. јануар 2020. године.

Изабраног кандидата/кињу очекује уговор са трајањем од три године (са могућношћу продужетка) и пробним периодом рада од 3 месеца.

Непотпуне пријаве неће ући у разматрање. Млади истраживачи Србије ће контактирати само кандидате који уђу у ужи круг.

 

 

Измењено: 24 дец 19