Конкурс за позицију финансијског администратора

Конкурс за позицију финансијског администратора
Датум почетка:
16.01.2020.15:00

Датум завршетка:
01.02.2020.23:00

Локација:
Булевар уметности 27, Нови Београд

Област рада: ФИНАНСИЈЕ и АДМИНИСТРАЦИЈА

Опис посла (оквиран опис задатака и обавеза):
– 40 сати недељно (пуно радно време) у канцеларији Младих истраживача Србије;
– примена рачуноводствене политике и праћење и примена рачуноводствених прописа;
– учествовање у изради и успостављању интерних процедура рада;
– унапређење интерних алата за праћење и извештавање;
– примена аналитичког контног плана за удружења грађана и контрола исправности документације за књижење;
– рад са банкама/динарска и девизна плаћања;
– учествовање у изради годишњег финансијског извештаја;
– праћење буџета пројеката и укупног буџета МИС;
– помоћ у изради финансијских извештаја на основу уговора о донацији и буџета пројеката;
– рад са ревизорима;
– други послови везани за рачуноводствено-финансијско пословање;
– пословна путовања у Србији и иностранству;
– поштовање договорених обавеза и одговорно праћење утрошеног времена.

Потребни услови:
– диплома основних студија из области економије и финансија;
– радно искусто у области финансија и рачуноводства;
– одлично знање говорног и писаног енглеског језика;
– напредно познавање рада у MS Office пакету;
– књиговодствено знање;
– познавање програма и софтверских алата који су неопходни за финансијско пословање;
– пожељно познавање цивилног сектора;
– системтичност, ажурност и одговорност у раду;
– способност рада под притиском и рада у тиму.

Заинтересовани кандидати/киње требало би да доставе следећа документа:
– CV који укључује и најмање две препоруке (навести и контакт податке особа које су дале препоруку) и
– мотивационо писмо (до 500 речи).

Млади истраживачи Србије гарантују да ће подаци кандидата/киња који су достављени бити коришћени само у сврхе конкурса од стране комисије и неће бити дељени са трећим странама.

Пријаве можете послати на имејл адресу konkurs@mis.org.rs са са темом (наслов) конкурс за позицију финасијски админнистратор.

Рок за пријаве је 01.02.2020. године.

Изабраног кандидата/кињу очекује уговор са трајањем од три године (са могућношћу продужетка) и пробним периодом рада од 3 месеца.

Непотпуне пријаве неће ући у разматрање. Млади истраживачи Србије ће контактирати само кандидате који уђу у ужи круг.

Измењено: 20 јан 20