ПОЗИВ ЗА МРЕЖЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ПОЗИВ ЗА МРЕЖЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
Датум почетка:
01.03.2023.11:00

Датум завршетка:
14.03.2023.17:00

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ ОБЈАВЉУЈУ ПОЗИВ ЗА

МРЕЖЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОКВИРУ ЕКО-СИСТЕМ ПРОГРАМА ОСНАЖИВАЊА

Млади истраживачи Србије позивају удружења грађана која се баве животном средином да се пријаве за учешће у трећем циклусу ЕКО-СИСТЕМ програма оснаживања мрежа удружења грађана.

ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине који спроводе Млади истраживачи Србије уз подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (СИДА).

Програм ЕКО-СИСТЕМ настао је у жељи Младих истраживача Србије да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у заштити животне средине. Циљ нам је да подржимо реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва и других актера у спровођењу правних тековина ЕУ. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и стимулисање сарадње унутар сектора заштите животне средине, желимо да организацијама дамо покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области.

БУДИ ДЕО ЕКО-СИСТЕМА, ПРЕУЗМИ СВОЈУ УЛОГУ!

Позив је отворен за удружења грађана која се баве животном средином у име формалне или неформалне мреже посвећене некој од тема у оквиру Поглавља 27 (са фокусом на заштиту природе/очување биодиверзитета и климатске промене).

Износ гранта за који организације могу да поднесу пријаву у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма мора да буде између следећег минималног и максималног износа:

Минимални износ: 18,000 евра

Максимални износ: 24,000 евра

Паралелно са реализацијом подржаног пројекта, организације добитнице грантова имаће прилику да додатно развију своје капацитете у различитим областима: умрежавање, родна равноправност, управљање и финансијско вођење пројеката. Биће омогућен и развој специфичних знања и вештина везаних за праћење примене политика које уређују област заштите животне средине на локалном нивоу.

Локација: пројекти се морају спроводити у Републици Србији.

Процедура пријављивања састоји се од две фазе:

Прва фаза – подношење Изјаве о заинтересованости

Друга фаза – подношење пројектне пријаве.

Рок за подношење Изјаве о заинтересованости је 14. март 2023. године до 17 часова.

Сва правила и услови за учешће у ЕКО- СИСТЕМ програму оснаживања мрежа удружења грађана, као и поступци за пријављивање и критеријуми за одабир организација, детаљно су презентовани у документу Смернице за подносиоце пријава.

Захтеви који се тичу реализације и извештавања о активностима, погледајте у документу Смернице за спровођење пројекта.

Документа и детаљне информације о позиву можете добити на сајту ЕКО-СИСТЕМ програма 

Измењено: 01 мар 23