О МИС-у

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ (МИС)

Млади истраживачи Србије су јединствена, непрофитна, невладина, нестраначка организација, у коју се добровољно укључују млади људи ради остваривања заједничких интересовања, идеја и циљева. Млади истраживачи Србије су израсли из истраживачког покрета који је настао 1969. године у Ваљеву. Године 1976. основана је мрежа истраживачких организација (регистрована 1977. године), која је окупила велики број секција, клубова и друштава различитог научног интересовања. Данас, Млади истраживачи Србије представљају организацију на националном нивоу, коју чини неколико тематски различитих, а међусобно увезаних сектора.

ВИЗИЈА

Визија нам је да будемо покретачка снага за све којима је циљ да наша планета буде мирније, здравије и праведније место.

МИСИЈА

је да путем образовања, вођени научним сазнањима, допринесу: заштити и унапређивању животне средине, промовишући принципе одрживог развоја, стваралаштву и активнијем деловању младих, развоју волонтеризма и промоцији његових вредности. Млади истраживачи Србије броје више од 3000 чланова, углавном младих између 15 и 30 година, при чему подстичу укључивање у своје програме младих са менталним или физичким сметњама у развоју, као и из посебног социјалног контекста.

МОТО

МИСЛИ ВЕЛИKО, учини бар мало – покрени лавину

ЦИЉЕВИ

Млади истраживачи Србије рад са младима заснивању на следећим циљевима: подизање свести о потреби заштите и очувању животне средине као изворне вредности, у контексту одрживог развоја правовремено образовање и развијање животних навика у складу са здравом природом и у хармонији са социјалном околином промоција и развој волонтерског покрета промовисање волонтерских радних кампова као вида доприноса: решавању проблема у локалној заједници, бољем разумевању народа и култура, пријатељству и миру развијање сарадње са, по делатности, сродним организацијама у земљи и иностранству, а посебно у региону ЈИ Европе стварање услова за побољшање положаја младих и реализацију омладинских иницијатива, као и залагање за адекватну верификацију и афирмацију резултата које остварују млади популаризација научно-истраживачког рада и стваралаштва међу младима.

О Волонтерском сервису Србије (ВСС)

Волонтерски сервис Србије (ВСС), сервис за размену волонтера, основан је 1990. године у оквиру Младих истраживача Србије (МИС). Циљ ВСС-а је развој и промоција волонтирања, а достиже га кроз неколико својих сталних програма, у прожимајућој вези са осталим програмима МИС-а:

  • Међународна размена волонтера и координација неформалне мреже контакт тачака у Србији;
  • Организовање међународних волонтерских кампова у Србији;
  • Европски волонтерски сервис и дугорочно волонтирање;
  • Развој инфраструктуре, подстицајног окружења за волонтирање и умрежавање релевантних актера у Србији и свету, учешћем у радним групама, комисијама и чланством у националним и међународним мрежама.

Чланство МИС-а у мрежама где се ВСС залаже за развој и промоцију волонтерства:

МИС је један од оснивача и чланица KОМС-а, придружена чланица НАПОР-а и чланица међународних мрежа: Алијансе европских волонтерских сервиса, Координационог комитета међунродних волонтерских сервиса, Мреже омладинских организација за животну средину југоисточну  Еуропе, а партнер је мреже СЦИ у Србији. МИС је један од оснивача регионалне мреже Мрежа младих Југоисточне Европе.

Регистровани су као организација за младе при Министарству омладине и спорта, а као организатор волонтирања при Министраству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Акредитовани су за примену и унапређење стандарда програма омалдинског рада кроз мрежу НАПОР. Програми и пројекти МИС-а се остварују посебно међу младима и за младе.

Организациона схема МИС org_shema_Mladi istrazivaci Srbije 2017