Ко смо ми

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ (МИС)

Млади истраживачи Србије су јединствена, непрофитна, невладина, нестраначка организација, у коју се добровољно укључују млади људи ради остваривања заједничких интересовања, идеја и циљева. Млади истраживачи Србије су израсли из истраживачког покрета који је настао 1969. године у Ваљеву. Године 1976. основана је мрежа истраживачких организација (регистрована 1977. године), која је окупила велики број секција, клубова и друштава различитог научног интересовања. Данас, Млади истраживачи Србије представљају организацију на националном нивоу, коју чини неколико тематски различитих, а међусобно увезаних сектора.

Организациона схема МИС 

ВИЗИЈА

Визија нам је да будемо покретачка снага за све којима је циљ да наша планета буде мирније, здравије и праведније место.

МИСИЈА

је да путем образовања, вођени научним сазнањима, допринесу: заштити и унапређивању животне средине, промовишући принципе одрживог развоја, стваралаштву и активнијем деловању младих, развоју волонтеризма и промоцији његових вредности. Млади истраживачи Србије броје више од 3000 чланова, углавном младих између 15 и 30 година, при чему подстичу укључивање у своје програме младих са менталним или физичким сметњама у развоју, као и из посебног социјалног контекста.

МОТО

МИСЛИ ВЕЛИKО, учини бар мало – покрени лавину

ЦИЉЕВИ

Млади истраживачи Србије рад са младима заснивању на следећим циљевима: подизање свести о потреби заштите и очувању животне средине као изворне вредности, у контексту одрживог развоја правовремено образовање и развијање животних навика у складу са здравом природом и у хармонији са социјалном околином промоција и развој волонтерског покрета промовисање волонтерских радних кампова као вида доприноса: решавању проблема у локалној заједници, бољем разумевању народа и култура, пријатељству и миру развијање сарадње са, по делатности, сродним организацијама у земљи и иностранству, а посебно у региону ЈИ Европе стварање услова за побољшање положаја младих и реализацију омладинских иницијатива, као и залагање за адекватну верификацију и афирмацију резултата које остварују млади популаризација научно-истраживачког рада и стваралаштва међу младима.