Живот људи у заштићеном подручју: привилегија или ограничење?

Живот људи у заштићеном подручју: привилегија или ограничење?
Измењено:09 окт 23

“Перцепција и однос према управљачу у директној је корелацији са проценом личног благостања; што су грађани задовољнији својим животима и личним достигнућима, пре свега у смислу стандарда домаћинства, то је већа вероватноћа да ће показати интересовање за активно укључивање и сарадњу са  управљачима заштићених подручја” – један је од закључака истраживања.

Млади истраживачи Србије су спровели детаљно истраживање „Потребе локалног становништва за приступ информацијама у вези са управљањем заштићеним подручјима“. Анализа обухвата осам заштићених подручја, међу којима су се нашли национални паркови Тара, Ђердап, Фрушка Гора и специјални резервати природе Сува планина, Обедска бара, клисура реке Градац, Палић-Лудаш, као и Велико ратно острво. Подаци су прикупљани током јуна и јула 2023. године и њиховом детаљном обрадом су добијене важне информације које указују какав је живот људи у овим заштићеним подручјима у Србији.

До сада, у Србији није спроведено овако свеобухватно истраживање, са 600 анкета и 24 дубинска интервјуа, а које открива потребе локалног становништва са сталним или привременим боравком у овим заштићеним подручјима. Осим што је кроз конкретне примере открило многе занимљивости о животу људи у овим подручјима, истраживање је наговестило потенцијална решења и могућности за успостављање директније и ефикасније комуникације са управљачима, као и на које начине грађани могу да се повежу и укључе у питања око заједничке бриге о животној средини.

Сумирани резултати овог истраживања скрећу пажњу да сви имамо одговорност према врстама, стаништима и заштићеним подручјима и указују на неопходност и могућност за проналажење одрживог начина да се оваква подручја очувају. Ставови варирају, од критичних који наводе да се “само наводно води рачуна, а ништа није транспарентно нити по правилима, много се више уништава него сади” до констуктивнијих који фокус стављају на то “да је могуће успоставити равнотежу између заштите природе и развоја овог краја, али под условом да се ради промишљено, пажљиво, поступно”.

Да ли је живот људи у заштићеном подручју привилегија или ограничење и у којој мери, можете сазнати овде:
Резултати истраживања: Живот у заштићеним подручјима

Истраживање је припремљено у оквиру петогодишњег пројекта “Заједно за животну средину” који спроводе Београдска отворена школа и Америчка агенција за међународни развој (USAID) у сарадњи са Међународном унијом за заштиту природе (IUCN), Младим истраживачима Србије, међународном еколошком организацијом Тhe Nature Conservancy (TNC), удружењем ЕNECА и Америчком привредном комором у Србији (AmCham).


Повезани чланци

Отворен конкурс за позицију пројектног менаџера/ке
Измењено:14 нов 23

Отворен конкурс за позицију пројектног менаџера/ке

Млади истраживачи Србије, организација цивилног друштва са седиштем у Београду, проширује свој тим и расписује конкурс за позицију пројектног менаџера/ке. Опис позиције Пројектни/а менаџер/ка је одговоран/а за осмишљавање, спровођење и управљање пројектима МИС-а. Опис посла: • Осмишљавање, организовање, планирање активности и ресурса пројеката • Спровођење активности пројеката и идентификација потенцијалних ризика • Комуникација са заинтересованим […]

Прочитај више
Резултати конкурса „Дунавски уметник 2023″
Измењено:29 нов 23

Резултати конкурса „Дунавски уметник 2023″

На Конкурс „Дунавски уметник 2023“ који је у Србији био отворен од 1. септембра до 20. октобра 2023. године, послат је укупно 31 прилог, и то по категоријама: – ЈУНИОРИ (6-11 година) – примљено је укупно 21 прилога. Дисквалификовано је 11, јер су цртежи. Осталих 10, према категоријама, су: 5 Радова, 3 Видеа, 2 Фотографије. […]

Прочитај више