VOLONTERSKI PROGRAMI  
 
   
  NASLOVNA   VESTI  
             
 
 
 
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako se uključiti?


Nema rokova za prijavu volontera. Kada budemo dobili tvoju prijavu, dogovorićemo se da se vidimo u našoj kancelariji  (Bulevar umetnosti 27, Novi Beograd). 

Na našem prvom sastanku, ukoliko potvrdiš da želiš da se uključiš, potpisaćeš prijavu, koja predstavlja svojevrstan ugovor.OPŠTI USLOVI PRIJAVLJIVANJA

- prethodno iskustvo u polju socijalne zaštite, kao ni volontersko iskustvo nije neophodno, ali dobra volja i odlučnost jesu;
- volonter u okviru Volonterskog socijalnog servisa može biti osoba starija od 18 godina, bez obzira na njegovu/njenu stručnu spremu;
- volonter zadržava pravo da prekine staž, u dogovoru sa koordinatorom;
- volonter određuje vreme angažovanja i period trajanja volonterskog staža u skladu sa svojim obavezama, ali i u dogovoru sa koordinatorom, kako bi se raspored unapred prilagodio volonteru, stoga je neophodno da se utvrđenog rasporeda volonter nadalje pridržava;
- volonter pristaje da za svoj doprinos ne dobija finansijsku nadoknadu; unapred dogovoreni određeni troškovi, npr. markica za prevoz i slično, mogu biti obezbeđeni;
- ni pod kojim uslovima volonter ne može držati odgovornim Mlade istraživače Srbije niti udruženja domaćine volonterskog programa za nastale nezgode, štetu ili povrede u toku volontiranja; osiguranje je obaveza volontera, dok se udruženja domaćini obavezuju da svedu na minimum rizik od povreda i nezgoda;
- koordinator zadržava pravo da prekine volonterski staž ukoliko volonter povređuje prava korisnika ili pravila rada udruženja domaćina i Mladih istraživača Srbije;
- volonter ima pravo na volontersku knjižicu i/ili koja potvrđuje njegov volonterski angažman;
- volonter ima obavezu da učestvuje u periodičnim evaluacionim sastancima (ne češće od jednom mesečno, ili po zakazivanju) sa koordinatorom, zarad osiguravanja pravilnog toka projekta na obostrano zadovoljstvo.
- popunivši i poslavši ovaj formular na vss@mis.org.rs, volonter pristaje na ove uslove i on ima svojstvo ugovora o volontiranju. Na  prvom sastanku volonter će svojim potpisom dati svoju sasglasnost.


Ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o programu ili da se u njega uključite, možete nas i pozvati telefonom na 011/311 66 63 svakog radnog dana od 9 do 16 časova.

PRIJAVA ZA VOLONTERE

GDE SE SVE MOŽE VOLONTIRATI?

 Share